Wat kan ik bij de ontruimingsoefening verwachten?

Het regelmatig organiseren van een ontruimingsoefening is de beste manier om ervoor te zorgen dat de ontruiming bij een daadwerkelijke calamiteit ook goed verloopt. Een ontruimingsoefening is voor elke organisatie belangrijk. Voor sommige organisaties is deze zelfs verplicht, bijvoorbeeld omdat er sprake is van zeer grote risico’s en verzekeringsmaatschappijen regelmatige oefeningen als voorwaarde stellen voor het verstrekken van een polis. Maar verplicht of niet: elke organisatie doet er goed aan om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Maar wat kan ik bij de ontruimingsoefening verwachten? Lees verder en ontdek waar een goede ontruimingsoefening uit bestaat.

Wat kan ik bij de ontruimingsoefening verwachten? Een waarheidsgetrouwe simulatie

Een ontruimingsoefening is alleen effectief wanneer de procedure overeenkomt met een scenario dat in het echt kan gebeuren. Met andere woorden: alles wat is vastgelegd in het BHV plan en ontruimingsplan dient aan bod te komen. Een ontruimingsoefening moet zo veel mogelijk aanvoelen als een echte ontruiming. Alleen dan kan de oefening namelijk goed geëvalueerd worden en worden bepaald of de ontruiming goed genoeg is.

Wat er aan bod komt

Hoe de ontruimingsoefening er concreet uitziet, is natuurlijk deels afhankelijk van de organisatie. Het aantal BHV’ers, specifieke risico’s, de indeling van het pand en bijbehorende vluchtroutes: dit alles en meer is van invloed op hoe de oefening wordt uitgevoerd. Het belangrijkste is dat de oefening plaatsvindt aan de hand van de vastgelegde protocollen. De ontruimingsoefening moet dus precies zo worden uitgevoerd als beschreven in de plannen.

 

Wat je concreet kunt verwachten bij een ontruimingsoefening:

 

  • Deze vindt idealiter onaangekondigd plaats om een zo realistisch mogelijk scenario te creëren
  • BHV’ers oefenen hun taken en verantwoordelijkheden
  • De alarmeringsprocedure wordt gesimuleerd
  • De aanwezigheid van BHV-, AED- en brandblusmiddelen wordt getest
  • Evacuatieroutes en verzamelpunten worden getest
  • Er wordt een evaluatie uitgevoerd

Hulp bij het organiseren van een goede ontruimingsoefening

ARBO centrum kan helpen bij het organiseren van een goede ontruimingsoefening. Samen met de organisatie kijken wij naar de best mogelijke voorbereiding, een realistische uitvoer en een goede evaluatie waarin eventuele aandachts- en verbeterpunten naar voren komen.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou