Wat is van groot belang bij een bedrijfsnoodplan?

Wanneer er sprake is van een ernstige noodsituatie moet er ontzettend veel tegelijkertijd gebeuren. Hoe zorg je ervoor dat dit alles dan optimaal verloopt? Hoe stem je alle benodigde handelingen op elkaar af en hoe weten werknemers wat er moet gebeuren en welke zaken prioriteit hebben? Een goed bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

 

Het bedrijfsnoodplan is een overkoepelend veiligheidsplan waarin alle bovenstaande informatie wordt beschreven. Het bedrijfsnoodplan maakt inzichtelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de afstemming met hulpdiensten en andere organisaties geregeld is. Hoe beter de hulpverlening is voorbereid, hoe meer de gevolgen van een calamiteit beperkt kunnen blijven.

 

Het is van groot belang dat alle werknemers op de hoogte zijn van het bedrijfsnoodplan.

Wat staat er precies in een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan kent in elk geval een aantal vaste onderdelen:

 • een veiligheidsplan
 • een ontruimingsplan
 • een beveiligingsplan
 • de RI&E
 • eventueel het BHV plan.

 

De volgende zaken zijn duidelijk en overzichtelijk vermeld:

 • hoe ziet de BHV organisatie eruit?
 • hoe verloopt de structuur van de BHV?
 • wie is verantwoordelijk voor wat, en in welke volgorde?
 • wie vervangt BHV’ers die niet beschikbaar zijn? Wat is het back-up plan voor BHV?
 • hoe werkt de organisatie bij een grote calamiteit of ramp samen met de gemeente?

 

De verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn beschreven. Wie zorgt dat het noodplan in werking treedt. Wie heeft de leiding? Alles is erop gericht om BHV werkzaamheden optimaal te laten verlopen. 

Een goed bedrijfsnoodplan denkt verder

Veel plannen richten zich primair op handelingen tijdens de calamiteit. Dat is cruciaal, maar de gevolgen van een calamiteit beperken zich meestal niet tot het moment zelf. Een ernstige calamiteit of een ramp kan verregaande gevolgen hebben. Denk aan alle materiële en immateriële schade die kan optreden.

 

Een bedrijfsnoodplan denkt vooruit en een stap verder:

 

 • wat wordt er gedaan om na een calamiteit de balans op te maken?
 • wat zijn de mogelijke scenario’s?
 • hoe moet het bedrijf verder na een ingrijpende gebeurtenis?

 

Voor de meeste bedrijven is het wettelijk niet verplicht een bedrijfsnoodplan te hebben. Dit geldt niet voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Wat is een bedrijfsnoodplan? Het bedrijfsnoodplan is een bundeling van alle veiligheidsplannen binnen een bedrijf. Het bedrijfsnoodplan is een belangrijk document voor alle werknemers en

Lees verder »