Wat is een NEN 3140 keuring?

De NEN 3140 keuring is een periodieke keuring op elektrische apparaten en installaties. Met de NEN 3140 keuring kan worden aangetoond of elektrische apparatuur wel of niet voldoet aan de eisen zoals beschreven in de NEN 3140. De keuring wordt uitsluitend uitgevoerd door een NEN 3140 keurmeester. Wordt de installatie of het apparaat goedgekeurd. Dan wordt een NEN 3140 sticker aangebracht. De sticker toont aan wanneer het apparaat is gekeurd en tot wanneer de keuring geldig is.

Wat staat beschreven in de NEN 3140?

In de NEN 3140 staan de eisen beschreven waaraan elektrische installaties moeten voldoen. De NEN 3140 bestaat uit de onderstaande onderdelen:

  1. Instructie en aanwijzingen: hoe worden werkzaamheden uitgevoerd. Wie zijn bevoegd;
  2. Inspectie en toezicht: inspectie van en toezicht op installaties, machines en arbeidsmiddelen;
  3. Beleid & procedures: informatie over het beleid en de procedures ten aanzien van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Waarom is de 3140 zo belangrijk?

De voornaamste functie van de NEN 3140 is de veiligheid op de werkvloer. Maar de NEN 3140 is ook een controle instrument. Want zijn alle apparaten en installaties goedgekeurd? Bij een calamiteit kan worden aangetoond dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld verzekeraars.

NEN 3140 geldt ook voor medewerkers

Ga je werkzaamheden verrichten aan elektrische apparatuur? Ook dan geldt de NEN 3140. Bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud, het uitvoeren van een reparatie of het vervangen van onderdelen. Dit betreft overigens alle elektrische apparatuur en handgereedschappen. Dus niet alleen machines en gereedschappen vallen onder de NEN 3140, maar ook bijvoorbeeld het koffieapparaat in de kantine.

Voor medewerkers geldt een NEN 3140 VOP “Voldoende Onderricht Persoon” of NEN 3140 VP “VP” voor “Vakbekwaam persoon.” certificering. Ben je in het bezit van het VOP certificaat? Dan mag je onder begeleiding van een medewerker met een VP certificaat werkzaamheden aan elektrische installaties uitvoeren. Een medewerker met een VP certificaat mag dit zelfstandig doen.

NEN keurmeester worden?

Een NEN 3140 keuring mag dus alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde NEN 3140 keurmeester. Hij/zij maakt een officieel keuringsrapport op. Ben jij in het bezit van een NEN 3140 certificaat? Dan kun jij je laten opleiden tot NEN 3140 keurmeester.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

NEN 3140 kosten

NEN 3140 kosten Om te mogen werken aan elektrische apparatuur en gereedschappen onder laagspanning dien je in het bezit te zijn van een geldig NEN

Lees verder »

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.