Hoe vaak moet een NEN 3140 keuring plaatsvinden?

Een veilige werkomgeving begint met veilig gereedschap en veilige apparatuur. Dus ook elektrische arbeidsmiddelen. Daarom is NEN 3140 zo belangrijk. Deze is er om de veiligheid van apparaten onder laagspanning te garanderen. En om te zorgen voor kundige medewerkers. Een keuring van apparaten is ook onderdeel van deze bepaling. Hoe vaak moet een NEN 3140 keuring plaatsvinden? Volgens de NEN 3140 regel moeten alle elektrische installaties onder laagspanning en elektrische handgereedschappen regelmatig gekeurd worden. Hoe vaak dit moet gebeuren is verschillend per categorie.

Hoe vaak vindt de NEN 3140 keuring plaats?

Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo worden elektrische arbeidsmiddelen ieder jaar gekeurd, terwijl keuring van kantoormateriaal om de drie jaar voldoende is. Bedrijfsinstallaties worden tussen de twee en vijf jaar gekeurd.

Waar wordt op gelet tijdens de keuring?

De NEN 3140 keuring bestaat uit drie onderdelen:

  • Instructie aanwijzingen: hoe worden werkzaamheden uitgevoerd en wie zijn hiertoe bevoegd;
  • inspectie en toezicht: inspectie van installaties, machines en arbeidsmiddelen;
  • Beleid en procedures: wat is het beleid ten aanzien van het gebruik van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.


De NEN 3140 norm geldt niet alleen voor elektrische installaties. Ook de medewerkers die de elektrische apparatuur gebruiken, moeten voldoen aan regels zoals vastgesteld in de NEN 3140. Het gaat hierbij dan om het plegen van onderhoud, het uitvoeren van een reparatie of het vervangen van onderdelen. En dat beperkt zich niet alleen tot elektrische apparatuur en handgereedschappen. Ook het koffieapparaat in de kantine wordt regelmatig gekeurd.

Wie mag de NEN 3140 keuring uitvoeren?

De NEN 3140 keuring mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde NEN 3140 keurmeester. Een NEN 3140 keurmeester keurt niet alleen de apparatuur, maar stelt ook vast of deze veilig is. De keurmeester weet precies aan welke eisen producten moeten voldoen.

Voldoet de elektrische apparatuur aan alle veiligheidseisen? Dan zal de keurmeester een NEN 3140 keuringssticker aanbrengen. Deze sticker vermeldt dat het apparaat is goedgekeurd en wanneer het opnieuw zal moeten worden gekeurd.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

NEN 3140 kosten

NEN 3140 kosten Om te mogen werken aan elektrische apparatuur en gereedschappen onder laagspanning dien je in het bezit te zijn van een geldig NEN

Lees verder »

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.