Wanneer moet een RI&E getoetst worden?

Met RI&E bedoelen we ook wel ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’. Hierin staan alle arbeidsrisico’s voor je bedrijf of organisatie omschreven. Als gevolg daarvan kun je risico’s verkleinen of geheel wegnemen. Hierdoor zal er geen sprake meer zijn van verzuim, vinden ongevallen minder snel plaats en wordt de werkplek een stuk veiliger. Dit zorgt ervoor dat het werkplezier en de productiviteit van je werknemers toenemen. Middels een werkplekbezoek wordt de RI&E getoetst. Dit stelt de Certificatieregeling Arbodiensten tevens als verplicht om zo tot een kwalitatief goede toetsing te komen. Het moet dus gebeuren. Maar wanneer?

Moment van toetsing

In de Arbowet wordt geen specifiek moment van toetsing genoemd. Er wordt ook niets beschreven over de geldigheidsduur van de RI&E. De RI&E moet daarentegen wel actueel zijn. Wat is dan wel het juiste moment voor de toetsing van de RI&E? De RI&E dient opnieuw getoetst te worden als er ingrijpende veranderingen binnen het bedrijf of de organisatie plaatsvinden. Denk aan andere werkomstandigheden of het werken met nieuwe werkmethoden, maar ook wanneer werknemers meer uitgebreide taken moeten doen.

 

Er kunnen in het kader van certificering ook aanvullende eisen worden gesteld als het gaat om de termijn waarin de RI&E moet worden getoetst. Dit kan echter per soort bedrijf of organisatie verschillen.

 

Feit is dus dat het belangrijk is dát je de RI&E laat toetsen. Idealiter doe je dit nadat deze is opgesteld. Maar het belangrijkste is dus dat je werkt met een getoetste RI&E.

Laat je RI&E toetsen door een gecertificeerde specialist

Laat je RI&E altijd toetsen door een gecertificeerde specialist. Zo kun je de RI&E aanvullen en deze ook verbeteren. Bovendien dient toetsing altijd plaats te vinden door een gecertificeerde partij om geldig te zijn.

Verdere voordelen zijladers

Een zijlader heeft nog diverse andere voordelen. Zo is het ook een voordeel dat ze handig zijn voor het verplaatsen van goederen in ruimtes waar er slechts beperkte ruimte is. Ze zijn stabieler dan standaard heftrucks en kunnen zich gemakkelijker door smalle gangen en deuren manoeuvreren. Bovendien zijn ze uitermate geschikt voor het laden en lossen van lange buizen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou