Wanneer moet de werkgever gehoorbescherming geven?

In veel beroepen krijgen medewerkers te maken met (structureel) te veel geluid. Ondanks dat hier veel aandacht voor is, is lang nog niet iedereen zich bewust van de gevaren hiervan. Althans: van hoe vroeg die gevaren optreden. Je vraagt je wellicht af of gehoorbescherming verplicht is. Dat is het in bepaalde gevallen. De werkgever is verplicht om goede, gezonde arbeidsomstandigheden te waarborgen. Dit betekent dat de werkgever gehoorbescherming ter beschikking moet stellen aan werknemers. Maar wanneer moet de werkgever gehoorbescherming geven? Dit is al sneller dan veel werknemers en werkgevers zich realiseren.

Wanneer moet de werkgever gehoorbescherming geven?

De werkgever moet gehoorbescherming geven wanneer het geluidsniveau een bepaalde waarde overschrijdt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in grenswaarden aan de hand van de duur van blootstelling aan geluid. Worden werknemers continu of gedurende langere tijd aan een bepaalde waarde blootgesteld, dan ligt de grens qua maximaal geluidsniveau wat lager dan wanneer werknemers gedurende korte tijd of sporadisch aan harde geluiden worden blootgesteld.

 

De arbowet bepaalt dat gehoorbescherming verplicht is wanneer er kans op gehoorbeschadiging ontstaat. Lang niet iedereen weet dat deze kans al toeneemt bij een geluidsniveau van slechts 80 decibel. Bij waarden van 80 decibel en hoger, moet de werkgever gehoorbescherming ter beschikking stellen.

 

Komt de waarde boven 83 decibel uit, dan mag een werknemer slechts 4 uur per dag zonder gehoorbescherming werken. 83 Decibel klinkt wellicht niet als veel meer dan 80 decibel, maar bij 83 decibel is het geluidsvolume twee keer zo hoog als bij 80 decibel.

 

Is de gemiddelde waarde waaraan een werknemer op een dag wordt blootgesteld minimaal 85 decibel, dan is gehoorbescherming verplicht.

 

Vanzelfsprekend dient er ook gehoorbescherming te worden gedragen in specifieke gevallen en bij specifieke taken waarbij veel geluid wordt geproduceerd. Denk aan het bedienen van zware machines.

Gehoorbescherming kopen

In de webshop en de fysieke winkel van ARBO winkel kun je goede gehoorbescherming kopen, zodat je voldoet aan wettelijke eisen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou