Richtlijn Steigers, wat is dat?

Sinds 2008 is de Richtlijn Steigers de norm wanneer het aankomt op het opbouwen, gebruiken en onderhouden van steigers. Iedereen zal begrijpen dat het werken met steigers bepaalde risico’s met zich meebrengt. Het is dan ook van groot belang dat er op de juiste manier mee gewerkt wordt. De Richtlijn Steigers zorgt voor standaarden en uniformiteit. Iedereen die met steigers werkt, wordt geacht om volgens de Richtlijn Steigers te werken.

Wat bepaalt Richtlijn Steigers?

Het is goed om te weten dat de Richtlijn Steigers van toepassing is op alle stalen steigers die uit losse onderdelen worden opgebouwd. Niet alle soorten steigers vallen dus onder deze richtlijn. Tevens is het dus een richtlijn: het is geen bindend document, maar een gratis en openbaar inzichtelijke richtlijn met adviezen omtrent veilig gebruik en onderhoud van steigers.

 

De Richtlijn Steigers heeft toch min of meer een bindend karakter gekregen. Inspectie SZW heeft de richtlijn namelijk omarmd als de standaard. Inspecties worden uitgevoerd aan de hand van deze richtlijnen en dus kun je eigenlijk zeggen dat gebruikers van steigers die onder deze richtlijn vallen, gewoon aan de bepalingen en adviezen uit de Richtlijn Steigers moeten voldoen.

Toezicht op de complete levenscyclus

Eén van de redenen waarom de Richtlijn Steigers breed is omarmd (niet alleen door Inspectie SZW, maar ook door opdrachtgevers en gebruikers), is dankzij de duidelijkheid. De Richtlijn strekt zich namelijk uit over de gehele levenscyclus van de steigers. Het begint al met richtlijnen voor het ontwerp en fabricage, en gaat verder met richtlijnen over opbouw, gebruik, afbouw en onderhoud. Iedereen kan dus terugvallen op dezelfde richtlijnen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Hulp nodig bij de richtlijnen?

De Richtlijn Steigers is bedacht om veiligheid te vergroten en te waarborgen. Maar ook om dit eenvoudig toepasbaar te maken. Desondanks kun je natuurlijk vragen hebben. Heb je vragen, neem dan contact met ons op. De veiligheidsexperts van ARBO centrum kunnen je alles vertellen over de richtlijnen die zijn opgenomen in de Richtlijn Steigers. Wij helpen je graag om je werk veilig uit te voeren.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou