Wanneer een RI&E is opgesteld, ben je er natuurlijk nog niet. In de blog  ‘In 8 stappen een succesvolle RI&E’  lees je hoe een RI&E opgesteld kan worden. Hoewel er een grote stap is gezet, is het nu zaak om daadwerkelijk actie te ondernemen. Nu moet er een plan van aanpak geschreven worden. Dit zorgt dat je een duidelijk overzicht hebt van wat er allemaal gedaan moet worden om deze risico’s te verkleinen.

Er kan voor gekozen worden om dit plan van aanpak zelf te schrijven. Je kan er ook voor kiezen om de gehele RI&E door een expert als ARBO centrum te laten regelen. Dit zorgt er voor dat je als bedrijf zeker bent van een goede en duidelijke RI&E. Zo voldoe je direct aan alle verplichte regels.

Wat moet er allemaal in een plan van aanpak staan?

Wanneer het plan van aanpak gemaakt zal worden, zijn de risico’s binnen het bedrijf al bekend. Het doel van dit plan van aanpak is dat er duidelijk kan worden aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden om potentiële risico’s te voorkomen.De beste manier om dit zo goed mogelijk uit te schrijven, is om één voor één langs de opgestelde risico’s te gaan.

 

Denk hierbij na over de volgende punten:

 

  • Met welke maatregel gaan we dit risico voorkomen?
  • Wat is er nodig om dit te voorkomen?
  • Wie gaat deze actie uitvoeren en wanneer?
  • Hoeveel gaat dit kosten?

 

Daarbij is het ook belangrijk om te noteren wanneer jíj tevreden bent. Het kan zijn dat de SZW wilt weten binnen welke termijn dit plan aangepakt kan worden. Zorg dus ook dat dit in het plan beschreven is. Een plan van aanpak is echt een heel belangrijk onderdeel van een RI&E. Hier moet dus aandacht aan worden besteed.

Ik denk dat mijn RI&E volledig en goed is, ben ik nu klaar?

Het antwoord is nee. Nadat de RI&E en het plan van aanpak zijn opgesteld, is het tijd voor de toetsing. Dit is in de meeste gevallen wettelijk verplicht. Wanneer je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, is toetsing verplicht. Dit dient gedaan te worden door een externe gecertificeerde arbodienst of deskundige. De toetsing gebeurt volledig op locatie. Tijdens deze controle wordt er gekeken of alle risico’s in de RI&E zijn behandeld. Naast dit wordt er ook gekeken naar de huidige situatie binnen het bedrijf. Als laatste kijkt de deskundige of de laatste richtlijnen zijn gebruikt. Deze deskundige adviseert ook over het plan van aanpak.

 

Het kan zijn dat je als bedrijf een contract hebt met een externe partij voor het opstellen en laten toetsen van een RI&E. Als dit zo is dan wordt alles voor je geregeld. Mocht je een RI&E volledig zelf hebben opgesteld, zijn er verschillende zelfstandig gecertificeerde deskundigen die de RI&E voor je kunnen toetsen.

Starten maar!

Wanneer de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak is getoetst, is het tijd om jouw bedrijf een stuk veiliger te maken voor de werknemers. Het plan van aanpak is de houvast voor de acties die uitgevoerd zullen worden om de beschreven risico’s te voorkomen of verkleinen. Het is afhankelijk van de organisatie binnen het bedrijf, wie de eindverantwoordelijke zal zijn van dit plan.

Hou de opgestelde RI&E wél jaarlijks in de gaten

Het kan zijn dat een bedrijf maandelijks of jaarlijks veranderd. Het kan zijn dat er allerlei nieuwe apparatuur bij is gekomen. Ook is het mogelijk dat een bedrijf heel hard is gegroeid en het aantal werknemers heeft moeten verdubbelen. Met dit soort uitbreidingen moet je altijd rekening houden. Controleer dit daarom jaarlijks goed. Het welzijn en de veiligheid van werknemers staat tenslotte voorop.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou