Hoe worden vluchtroutes en nooduitgangen aangegeven?

In elke organisatie dient een goed ontruimingsplan klaar te liggen dat in werking treedt bij een calamiteit. Het is belangrijk dat medewerkers kennis hebben van dit plan en dat ontruimingen met regelmaat worden geoefend. Een ontruiming zal beter verlopen wanneer aanwezigen weten welke route zij moeten volgen. Bij medewerkers is dit als het goed is bekend, maar hoe zit het met gasten of klanten? Met andere woorden: met mensen die het pand niet (goed) kennen? Voor alle aanwezigen is het belangrijk dat vluchtroutes goed worden aangegeven. Waardoor worden vluchtroutes, uitgangen en nooduitgangen in een gebouw aangegeven? Lees hier over de beste mogelijkheden.

De eerste stap: een zichtbare plattegrond met ontruimingsinformatie

Voordat we meer vertellen over de specifieke manieren om vluchtroutes, uitgangen en nooduitgangen aan te geven, eerst aandacht voor een zeer belangrijk onderdeel van ontruimingen: de plattegrond van het gebouw. Het is zeer belangrijk dat er een plattegrond inclusief situeringstekening, locatie van brandblussers en andere belangrijke objecten en vluchtroutes in het pand aanwezig is. Deze plattegrond dient te hangen op een duidelijk zichtbare, centrale plek. Idealiter bijvoorbeeld bij de ingang van het pand in een centrale hal. Bestaat het pand uit meerdere verdiepingen? Zorg dan per verdieping voor plattegronden van de betreffende verdieping op de juiste plekken.

Verlichte pictogrammen

Vluchtroutes, uitgangen en nooduitgangen worden verder aangegeven met verlichte pictogrammen. Verlichte pictogrammen zorgen voor de beste zichtbaarheid. Zo zijn zij ook in het donker en van afstand te zien. Hierdoor weten aanwezigen goed waar zij naartoe moeten in het geval van een calamiteit. Op plekken waar de pictogrammen niet direct bij de aangegeven locatie geplaatst zijn, zijn zij voorzien van een looprichting.

 

De pictogrammen zijn over het algemeen groen van kleur. Ook zijn de pictogrammen op de meeste plekken universeel. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid, ongeacht waar mensen komen en wie er in het pand aanwezig zijn.

 

Middels borden en stickers of extra verlichte pictogrammen kan er verder uitleg worden gegeven. Denk aan een duidelijk zichtbaar bord met de tekst “nooduitgang” om niet alleen extra duidelijk te maken waar de nooduitgang zich bevindt, maar bezoekers er ook op attent te maken dat dit geen normale uitgang is.

Pictogrammen aanschaffen

In de webshop van ARBO winkel kunnen waarschuwings- en veiligheidspictogrammen worden aangeschaft.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou