Hoe veilig aanslaan van lasten?

Bij het aanslaan van lasten gaat het bijna altijd om het tillen of verplaatsen van zeer zware lasten. Om dit goed en veilig te kunnen uitvoeren, is kennis van zaken en kennis van veiligheid nodig. Hoe kun je veilig lasten aanslaan?

 

Je bent in staat lasten veilig aan te slaan als je:

  • weet hoe je de juiste berekeningen moet maken
  • weet hoe je juiste beslissingen kan nemen op basis van de bovenstaande berekeningen
  • weet wat wel en niet kan
  • kan omgaan met onverwachte situaties
  • onveilige situaties kunt herkennen.

 

Het is dan ook niet voor niets dat het aanslaan van lasten uitsluitend mag worden uitgevoerd door personen die in het bezit zijn van het certificaat  ‘Veilig hijsen en aanslaan van lasten.’ Of je moet op andere wijze kunnen aantonen dat je capabel bent. Maar het tonen van het certificaat is de meest gebruikte methode.

Wat kan er allemaal misgaan?

De last kan gaan zwenken, vallen, slingeren of stoten. Het aanslaan van lasten moet daarom zorgvuldig gebeuren. De last dient goed vastgemaakt te zijn. Maar zelfs als dat het geval is, kan het misgaan. Ondeskundig gebruik kan ervoor zorgen dat zelfs een goed bevestigde last onverwachte bewegingen gaat maken.

 

Er kan letsel ontstaan bij aanwezig personen. Zware lasten waarover men de controle verliest kunnen voor zeer veel schade zorgen. De last zelf kan beschadigd raken, maar kan ook panden en spullen beschadigen. Maar erger nog, letsel veroorzaken. Slechte communicatie, een gebrek aan aandacht of ondeskundig aanslaan van lasten kan leiden tot zeer ernstig of zelfs levensgevaarlijk letsel.

 

Machines kunnen omvallen. Wanneer lasten verkeerd worden aangeslagen, wordt vaak gedacht aan gevaar die de lasten zelf kunnen veroorzaken. Maar wat te denken van de machines die worden gebruikt, zoals hijskranen? We kennen allemaal de beelden nog van een omgevallen hijskraan in een woonwijk. Een verkeerd aangeslagen last kan er in ernstige gevallen voor zorgen dat een machine omvalt. Dit zal enorme schade en helaas vaak ook ernstig letsel tot gevolg hebben

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou