Hoe vaak moet je valbeveiliging laten keuren?

Dat valbeveiliging een cruciale rol speelt op het gebied van bescherming en dat dit zelfs levens kan redden, zal bij iedereen bekend zijn. Iedereen die gebruikmaakt van valbeveiliging moet hierop kunnen vertrouwen.

 

Natuurlijk is het in de eerste plaats te hopen dat men er nooit op terug hoeft te vallen, maar als dit gebeurt, moet de beveiliging natuurlijk correct werken. Daarom moet valbeveiliging periodiek gekeurd worden. Maar hoe vaak moet je een valbeveiliging laten keuren? En wat zijn precies de eisen?

Hoe vaak moet je een valbeveiliging laten keuren? Jaarlijks

Valbeveiliging wordt in veel gevallen doorlopend gebruikt, maar gelukkig wordt er zelden echt een beroep op gedaan. Dat betekent: gedegen kennis van risico’s en een bewuste en alerte werkwijze kan voorkomen dat er teruggevallen moet worden op valbeveiliging. Maar de werking hiervan moet altijd gegarandeerd kunnen worden. Periodieke controle is hierbij van groot belang.

 

Valbeveiliging moet jaarlijks worden gekeurd. Dit geldt zowel voor mobiele valbeveiliging als permanente valbeveiliging. Het jaarlijks keuren hiervan is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Keuring dient te geschieden volgens de bijbehorende NEN-normen. Welke norm dit is, is afhankelijk van het type valbeveiliging.

 

De volgende normen kunnen gelden:

 

  • NEN 360 voor valbeveiligers met automatische lijnspanner;
  • NEN 361 voor harnasgordels;
  • NEN 365 voor systemen voor valbeveiliging.

Afwijkende intervallen zijn mogelijk

In principe geldt dus dat een valbeveiliging jaarlijks moet worden gekeurd. Hier kan echter van afgeweken worden. Bij intensief gebruik kan het zo zijn dat er vaker moet worden gekeurd. Ook moet na elke val een keuring plaatsvinden om vast te stellen of de valbeveiliging nog goed werkt.

Wanneer keuring plaats heeft gevonden, ontvangt de organisatie hiervan een bewijs. Dit bewijs moet te allen tijde getoond kunnen worden bij een inspectie. Daarom is het belangrijk om de bewijsstukken goed te bewaren op de werklocatie waar met de valbeveiliging wordt gewerkt.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Wat is een ruimzichtbril?

Wat is een ruimzichtbril? Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn essentieel om veiligheid en bescherming op de werkplek te garanderen. Een belangrijk onderdeel van PBM zijn oogbeschermingsmiddelen,

Lees verder »