Hoe vaak moet je een AED keuren?

Een AED (automatische externe defibrillator) is één van de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen in een bedrijf. Misschien wel de belangrijkste. Een AED redt levens en dus is het belangrijk dat het apparaat goed werkt. Hoe vaak moet je een AED keuren? Aangeraden wordt om de AED ieder jaar te laten keuren. Een keuring is (nog) niet wettelijk verplicht, maar wel zeer verstandig.

Door wie moet een AED worden gekeurd?

De ingebouwde zelftest is helaas niet altijd betrouwbaar, terwijl veel mensen daar wel blind op vertrouwen. Daarom wordt geadviseerd om de AED te laten keuren door een gediplomeerd specialist. Deze specialist controleert de AED op alle aspecten. Dat geeft zekerheid. Immers, als je de AED nodig hebt, moet je er wel op kunnen vertrouwen.

Waar wordt op gelet tijdens de keuring?

 • storingsgeheugen:

tijdens zelftests, door de AED zelf uitgevoerd, worden vastgestelde problemen gemeld.  Het is daarom erg belangrijk dat het storingsgeheugen wordt uitgelezen en mogelijke problemen worden opgelost.

 • de batterij:

de batterij verliest na verloop van tijd capaciteit en daarmee effectiviteit. Zonder keuring kan het gebeuren dat de batterij te zwak wordt. En dit kan betekenen dat de AED  niet genoeg krachtige schokken af kan geven om een slachtoffer te reanimeren.

Tijdens de jaarlijkse test moet de AED een aantoonbare schok geven. De waarde hiervan moet overeenkomen met de schok die het apparaat volgens de fabrikant moet geven.

Wat zijn de nadelen van het niet laten keuren van een AED?

Alle apparaten kunnen slijten, dus ook de AED. Zelfs als deze (bijna) nooit wordt gebruikt. Dat laatste is gelukkig vaak het geval. Maar er kan een hoop misgaan.

Wordt de AED niet jaarlijks gekeurd, dan kan dit problemen opleveren, zoals:

 • een lege batterij
 • een niet werkende AED in een noodsituatie.

Waaraan moet de AED voldoen?

 • De AED moet in goede staat zijn en klaar voor gebruik.
 • De AED mag niet beschadigd zijn.
 • De AED moet beschermd zijn tegen stof, kou en warmte.
 • Als de AED-kast buiten hangt, dan is goede klimaatbeheersing belangrijk.
 • De AED mag niet ouder zijn dan tien jaar.
 • De AED bevat de meest recente software.
 • De batterij moet voldoende capaciteit hebben tot de volgende keuringsdatum.
Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou