Betekenis van RI&E

De betekenis van RI&E zal bij werknemers in bepaalde sectoren bekend zijn. In veel sectoren is een RI&E namelijk verplicht. RI&E staat voor “Risico inventarisatie & evaluatie”. Een RI&E is een instrument om over risico’s en veiligheid na te denken en manieren om hier goed mee om te gaan vast te leggen en te implementeren in de organisatie. De RI&E is een naslagwerk en controlemiddel. De betekenis van RI&E in de praktijk is dus die van waarborg: waarborg dat er kennis is van risico’s en dat er een plan is om hier veilig mee om te gaan.

Waar komt de RI&E vandaan?

De RI&E is een van de vele voortvloeisels uit de Arbowet. Het opstellen van een RI&E is verplicht. Niet alleen dat: de RI&E dient vergezeld te zijn van een PVA: een plan van aanpak. Tezamen zorgen deze instrumenten voor kennis, controle, beheersing en verbetering.

 

De RI&E is in het leven geroepen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren en waarborgen. Het is dan ook geen statisch document, maar een “levend” document. De RI&E is een schriftelijke vastlegging die doorlopend geupdated wordt. Evaluatie is een belangrijk onderdeel. Nieuwe risico’s die zich aandienen worden aan de RI&E toegevoegd, inclusief een beschrijving en plan van aanpak om deze risico’s te beperken en beheersen. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op wat er gedaan dient te worden wanneer een bepaald scenario zich voordoet.

Wanneer er calamiteiten of ongevallen plaatsvinden, worden deze aan de RI&E toegevoegd. Deze worden geanalyseerd om de kans op herhaling te voorkomen.

Op laten stellen door een Arbospecialist

De RI&E dient altijd te worden opgesteld door een Arbospecialist. Er staat altijd een Arbospecialist van ARBO centrum ter beschikking voor het maken van een op maat gemaakte, volledige en kwalitatieve RI&E, inclusief plan van aanpak.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.