Hoe werknemers kunnen bijdragen aan een veiligere werkplek

Je werkgever heeft de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. Maar niet alle zorg hiervoor ligt bij de werkgever alleen. Als werknemer ben jij óók verantwoordelijk voor een veilige werkplek en je eigen veiligheid. Jouw bijdrage aan veiligheid op je werkplek is onmisbaar. Lees maar eens de onderstaande punten.

Wees je bewust van je omgeving

Het is misschien een cliché, maar daardoor niet minder waar: veiligheid op de werkplek begint voor een groot gedeelte bij jezelf. Bij bewustzijn. Wees je bewust van de gevaren en risico’s. Een werkplek kan nog zo veilig zijn; wanneer je zelf niet oplet of het niet zo nauw neemt met de veiligheid, kunnen alsnog onveilige situaties ontstaan.

Draag ook zelf zorg voor de juiste kennis van veiligheid

Van jou als werknemer wordt waarschijnlijk ook het een en ander gevraagd. Je wordt geacht over de juiste kennis te beschikken om je werk veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Denk aan zaken als je VCA-certificaat of bepaalde NEN-certificeringen.

Wees pro-actief met opleidingen en scholingen

Kennis is macht, zegt men wel eens. En in dit geval: kennis is veiligheid. Door zelf pro-actief te zijn met je opleidingen en scholingen kun je een nog grotere bijdrage leveren aan veiligheid op de werkvloer en op je werkplek. Heb je bijvoorbeeld wel eens overwogen om een BHV training te volgen, of om je op te laten leiden tot beheerder brandmeldinstallatie? Met dit soort extra kennis lever je een belangrijke meerwaarde op het gebied van veiligheid

Rapporteer onveilige arbeidsmiddelen en situaties

Wanneer ergens de veiligheid in het geding is, moeten mensen hiervan natuurlijk op de hoogte zijn. Kom jij ergens onveilige gereedschappen of arbeidsmiddelen tegen, merk jij dat jouw werkplek niet veilig is of dat er sprake is van onveilige omstandigheden? Meld dit dan. Het probleem moet zo snel mogelijk worden opgelost en dat kan alleen als de juiste mensen hiervan op de hoogte zijn.

Gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en te dragen, lever je een belangrijke bijdrage aan een veilige werkplek. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Maak dan ook altijd gebruik van de PBM die er zijn. Deze zijn er niet voor niets.

Wees verantwoordelijk met apparatuur

Jouw werkgever is verantwoordelijk voor veilige en goed werkende apparatuur. Maar jij bent uiteindelijk degene die deze apparatuur gebruikt. Of het nu gaat om machines, gereedschappen of hulpmiddelen: ga hier veilig en zorgvuldig mee om. Gebruik alles op voorgeschreven wijze en laat geen dingen slingeren. Want een veilige werkplek betekent

Let goed op je collega’s

Veiligheid is voor een groot deel een teamprestatie. Als werknemer lever je een belangrijke bijdrage aan een veilige werkplek door goed op je collega’s te letten. Dat verwacht je toch ook van hen? Door samen goed aandacht te geven aan veiligheid, zorg je er met je hele team voor dat risico’s worden beperkt. Maar ook mogelijke veiligheidsrisico’s worden natuurlijk sneller opgemerkt wanneer iedereen hier scherp op is.

Jouw rol in meetings

Iedere werknemer kan een belangrijke rol spelen bij toolboxen, meetings en werkoverleg. Doe actief mee, breng punten in en stel vragen. Laat zien dat je veiligheid belangrijk vindt. Jouw bijdrage helpt iedereen in het bedrijf.

Vragen over deze blog? Mail gerust naar marketing@arbocentrum.nl!

Meer blogs?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?