Deze 3 fouten worden vaak gemaakt bij het zelf opstellen van een RI&E

Als bedrijf ben je misschien verplicht om een RI&E te hebben: een risico inventarisatie & evaluatie. Een RI&E is namelijk al verplicht wanneer er in de organisatie in totaal minimaal 40 uur per week wordt gewerkt door alle medewerkers bij elkaar opgeteld. De RI&E verplichting geldt dus voor zeer veel verschillende bedrijven. Het staat je helemaal vrij om zelf een RI&E op te stellen. Dat dit niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit de praktijk. Deze 3 fouten worden vaak gemaakt bij het zelf opstellen van een RI&E.

RI&E zelf maken

Scroll om verder te lezen

Liever een RI&E laten maken?

De RI&E bevat niet de juiste onderdelen

Aan een RI&E worden nogal wat eisen gesteld. Het is belangrijk om aan al deze eisen te voldoen. Blijkt bij een controle of na een calamiteit dat de RI&E niet aan alle eisen voldoet, dan kan dit problemen opleveren. Onder andere in de vorm van sancties of problemen met het vergoeden van schade door verzekeraars. In een RI&E zijn altijd de volgende onderdelen aanwezig:

 

  • Een overzicht van de risico’s die komen kijken bij de werkzaamheden
  • Een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (denk aan zwangere collega’s of jeugdige medewerkers)
  • Beschrijving van toegang tot preventiemiddelen, -professionals en -instanties
  • Een plan van aanpak ter voorkoming, beperking en aanpak van risico’s
  • Wanneer de RI&E en de opgenomen maatregelen in werking treden

 

Wanneer bedrijven zelf hun RI&E opstellen, worden bepaalde onderdelen nog wel eens vergeten.

Onvoldoende kennis leidt tot onjuiste informatie

De informatie in de RI&E kan alleen tot stand komen met de juiste kennis. Om een voorbeeld te noemen: je dient in de RI&E te motiveren hoeveel BHV’ers (bedrijfshulpverleners) er in de organisatie aanwezig dienen te zijn.

Om het juiste aantal te kunnen bepalen, zul je goed moeten weten wat de risico’s zijn en hoeveel mensen er nodig zijn om optimale hulp te bieden tijdens calamiteiten. Wanneer het door het bedrijf vastgestelde aantal BHV’ers onvoldoende wordt bevonden door inspectie of verzekeraars, kan dit problemen geven.

De RI&E wordt nooit bijgewerkt

Ook al stel je zelf de perfecte RI&E op: je bent nooit klaar. De RI&E is een levend document. Zo dient een logboek te worden bijgehouden en dienen nieuwe en/of veranderde risico’s direct te worden verwerkt. Een veelgemaakte fout bij het zelf opstellen van een RI&E is een (goede) RI&E opstellen en hier vervolgens nooit meer naar omkijken.

Schakel de hulp in van ARBO centrum

Schakel de hulp in van ARBO centrum bij het opstellen en/of controleren van jouw RI&E. Wij kunnen samen met jou een perfecte, op maat gemaakte RI&E opstellen of jouw huidige RI&E controleren en waar nodig verbeteren en aanvullen.

Meer nieuws lezen?

Wil je maandelijks een blog overzicht ontvangen?