Wat is wegbebakening?

Verkeersdeelnemers krijgen hier dagelijks mee te maken. Onder wegbebakening vallen alle verkeersborden, verkeerstekens en aanduidingen die verkeersdeelnemers vertellen hoe zij zich moeten gedragen. Het is dus een behoorlijk ruim begrip. De meeste wegbebakening is vast. Denk aan borden met maximumsnelheden of borden die aangeven dat het verboden is om vanuit een bepaalde richting een straat of weg in te rijden.

 

Wie werkt langs of aan de weg, krijgt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ook met wegbebakening te maken. Niet zo zeer met de vaste bebakening, als met tijdelijke bebakening. Werkzaamheden langs of aan de weg kunnen vereisten dat regels tijdelijk worden aangepast om veilig en efficiënt werken mogelijk te maken. Dit dient ter bescherming van verkeersdeelnemers, maar vooral ook die van medewerkers die op locatie werkzaam zijn. Met behulp van goede bebakening weet iedereen waar men aan toe is en worden onveilige situaties en ongevallen voorkomen.

Goede wegbebakening zorgt voor veilige situaties

Goede wegbebakening is cruciaal om veilig gedrag van weggebruikers te waarborgen. Dat geldt in normale situaties, maar natuurlijk extra in gevallen waarbij de verkeerssituatie tijdelijk is gehinderd. Bijvoorbeeld omdat er langs de weg of aan de weg zelf werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Om ook tijdens werkzaamheden de veiligheid van verkeersdeelnemers en personeel dat aan het werk is te garanderen, kan er tijdelijke wegbebakening worden aangebracht. Deze tijdelijke wegbebakening zorgt ervoor dat weggebruikers worden gewezen op een tijdelijk gewijzigde situatie en vertelt hen hoe zij moeten handelen. De bebakening kan bestaan uit borden, lichten, maar ook rijbaanscheidingen of geleidingen.

Veilig werken langs de weg

Voor iedereen die langs de weg of aan de weg werkt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de betekenis van wegbebakening. In de cursus “veilig werken langs de weg” van ARBO centrum wordt hier aandacht aan besteed. Bij ARBO winkel kan wegbebakening worden besteld, zoals afzetlinten en verkeerskegels.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou