Wat gebeurt er wanneer je de VCA audit niet door komt?

Een bedrijf raakt natuurlijk niet zomaar VCA gecertificeerd. Om een VCA certificaat te bemachtigen, zal een bedrijf een audit moeten doorlopen. Deze audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde instantie, die is benoemd door het beherende orgaan van VCA: SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Tijdens de audit wordt gekeken of de aanvragende organisatie op alle gebieden aan de eisen van VCA voldoet. Blijkt dit zo te zijn, dan wordt de organisatie officieel VCA gecertificeerd. Maar wat gebeurt er wanneer je de VCA audit niet door komt?

Wat gebeurt er wanneer je de VCA audit niet door komt?

Om te bepalen of aan alle VCA eisen is voldaan, wordt gebruik gemaakt van een VCA checklist. Deze checklist is voor organisaties gewoon inzichtelijk. Zij weten dus van tevoren aan welke eisen zij dienen te voldoen een kunnen een inschatting maken van waar zij staan. Een certificeringsinstantie die onafhankelijk werkt, loopt vervolgens alle punten af. Op alle punten moet de organisatie de toets doorstaan. De VCA checklist is voor elke organisatie gelijk.

 

Wat gebeurt er wanneer je de VCA audit niet door komt? Dan is er geen reden voor paniek. Het VCA certificaat wordt in dat geval niet afgegeven, maar de organisatie krijgt de kans om opnieuw een audit aan te vragen. Het is dus hooguit vervelend te noemen, omdat er iets meer tijd overheen gaat en omdat opnieuw certificeren weer geld kost.

 

De organisatie krijgt dus de kans en de tijd om de VCA checklist opnieuw door te lopen en ervoor te zorgen dat op alle punten voldoende wordt gescoord. Wanneer er een nieuwe VCA audit plaatsvindt, is weer dezelfde uitkomst mogelijk: of je doorstaat de toets en krijgt de certificatie, of je doorstaat de toets niet en vraagt opnieuw een nieuwe audit aan.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je de VCA audit doorkomt?

Om de VCA audit door te komen, is het belangrijk om kennis te hebben van de VCA checklist. Die is gewoon vrij toegankelijk, dus dat zou geen probleem moeten vormen. Loop zorgvuldig alle punten na en ga na hoe het er in die opzichten in jouw organisatie voor staat. Veel punten zullen min of meer al van nature in orde zijn, maar dat geldt wellicht niet voor alles.

 

Vraag dan ook pas een audit aan op het moment dat je er als organisatie van overtuigd bent dat je er klaar voor bent. Probeer zoveel mogelijk voorwerk te doen en overtuig jezelf ervan dat aan alle punten van de checklist is voldaan.

 

Het is ook mogelijk om hulp van buitenaf in te schakelen. Je kunt namelijk een proefaudit aanvragen. Hierbij zal een externe partij met expertise een audit doen, precies zoals deze ook wordt uitgevoerd door de gecertificeerde instantie die de uiteindelijke audit doet. Kom je goed door deze proefaudit, dan weet je 99% zeker dat de VCA certificering geen probleem zal opleveren.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »