VCA in vastgoedonderhoud

Vastgoedonderhoud: het is een diverse sector waarbinnen verschillende beroepen en specialismen vallen. Alleen al om die reden is VCA in vastgoedonderhoud van groot belang. Want hoe waarborgt men nu dat al deze medewerkers met verschillende beroepen hun werkzaamheden veilig en capabel uitvoeren? VCA bewijst in vastgoedonderhoud zijn brede waarde. Het is geen middel dat in sterke mate inzoomt op al deze individuele specialisaties, maar het zorgt voor een goede basisveiligheid, ongeacht het beroep op de functie.

VCA in vastgoedonderhoud: wat betekent dit voor bedrijven?

Vastgoedonderhoud kent vele vormen. Sommige bedrijven bieden totaalonderhoud, terwijl andere bedrijven gespecialiseerd zijn in een bepaald onderdeel, of enkele onderdelen. Voor al deze bedrijven geldt echter dat VCA van groot belang is. VCA in vastgoedonderhoud vormt de norm. Dit werkt voor bedrijven in deze sector twee kanten op.

 

Allereerst betekent het zekerheid richting opdrachtgevers. Opdrachtgevers zullen vrijwel altijd VCA verplicht stellen voor de bedrijven die zij inhuren. Zo weten opdrachtgevers namelijk dat zij kwaliteit in huis halen op het gebied van veiligheid. Daarnaast is VCA in vastgoedonderhoud ook voor de bedrijven een duidelijk signaal naar hun werknemers. Met een VCA* (voor onderaannemers) of VCA** (voor hoofdaannemers) certificaat laten bedrijven zien dat zij weten wat zij hun medewerkers moeten bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wat betekent het voor medewerkers?

Voor medewerkers betekent VCA in vastgoedonderhoud vrijwel in alle gevallen ook een verplichting. De kans om een goede baan in deze sector te vinden, is zonder VCA certificaat erg klein. Zoals opdrachtgevers een VCA certificaat verwachten van bedrijven, verwachten bedrijven VCA certificaten van hun medewerkers. Voor medewerkers in uitvoerende functies gaat het om het VCA basiscertificaat. Voor medewerkers in leidinggevende functies is er het VCA VOL certificaat.

 

Medewerkers mogen van hun werkgever verwachten dat deze zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden. Van medewerkers mag er echter worden verwacht dat zij over voldoende kennis beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu om risico’s te herkennen en hun werk veilig en capabel uit te voeren.

 

VCA in vastgoedonderhoud zorgt er dus kortom voor dat iedereen zich bewust is van gevaren en risico’s en over de kennis beschikt om hier op een correcte manier mee om te gaan.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »