Is een gordel op de heftruck verplicht?

Dat is de vraag die bijna elke heftruck chauffeur stelt. Een heftruck verricht specifieke en zware taken die niet zonder gevaar zijn. Daarom is veiligheid van groot belang, zowel voor de bestuurder van de heftruck als voor de omgeving. Een gordel is bij een heftruck ondanks de aanwezige risico’s en gevaren niet verplicht. Toch doen bestuurders er verstandig aan om in de cabine een gordel te dragen.

 

Veel heftrucks zijn uitgerust met een cabine en een veiligheidshekje. Deze kunnen echter goede bescherming bij heftruckongevallen niet altijd garanderen. Jaarlijks vinden er veel heftruckongevallen plaats, niet zelden met een ernstige afloop. In veel gevallen hadden de gevolgen minder ernstig kunnen zijn, wanneer de bestuurder/bestuurster een veiligheidsgordel had gedragen. Niet elke heftruck beschikt over een gordel, maar de praktijk leert dat zelfs bij exemplaren die wel over een gordel beschikken, deze lang niet altijd gedragen wordt. Zeker bij korte ritjes of kleine klusjes vinden bestuurders het soms niet nodig om een gordel te dragen, terwijl ook op die momenten het risico op een aanrijding, botsing of omslaan aanwezig is.

Wat schrijf de Arbowet voor over het dragen van een gordel?

De Arbowet schrijft in artikel 7.17a lid 15 het volgende voor over het dragen van een gordel in een heftruck: “Heftrucks waarmee een of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust, dat het gevaar van kantelen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden beperkt door:

 

  • een bestuurderscabine;
  • een inrichting die verhindert dat de heftruck kantelt;
  • een inrichting die ervoor zorgt dat, indien de heftruck kantelt, er voor de te vervoeren personen voldoende vrije ruimte is tussen de grond en bepaalde delen van de heftruck;
  • een inrichting op elke zitplaats van de heftruck, waarmee de op de truck aanwezige personen zich op de zitplaats kunnen vastzetten, of
  • andere voorzieningen met een gelijk veiligheidsniveau.”

 

Het dragen van een gordel wordt dus door de Arbowet niet expliciet genoemd of voorgeschreven. Desondanks is het voor werkgevers aan te raden om heftrucks uit te rusten met een gordel. Werkgevers hebben de verplichting om zo goed mogelijk voor werknemers te zorgen. Dat kan ook betekenen dat die zorg net een stap verder gaat dan de minimale verplichtingen.

 

De Arbowet schrijft in artikel 7.17c ook voor dat mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving alleen mogen worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten, dit kan met een heftruckcertificaat middels een heftruck cursus.

Gordel bij een reachtruck niet verplicht

Ook bij een reachtruck is, net als bij een heftruck, het dragen van een gordel niet verplicht. Ook hier zorgt het dragen ervan echter wel voor extra veiligheid en is het derhalve dus aan te raden. Het dragen van een gordel tijdens het besturen van een heftruck of reachtruck is vooral een kwestie van aanleren en gewenning. In de auto is het een vanzelfsprekende handeling. Wanneer in de organisatie aandacht wordt besteed aan het dragen van een gordel, kan het gebruik hiervan worden gestimuleerd en toenemen. Helaas is er vaak een calamiteit voor nodig om medewerkers ervan te doordringen dat het dragen van een gordel bij het besturen van een heftruck of reachtruck een aanzienlijke bijdrage levert aan de veiligheid.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou