Is een beheerder brandmeldinstallatie verplicht?

Een beheerder brandmeldinstallatie is alleen onder een bepaalde voorwaarde verplicht. Die voorwaarde is natuurlijk dat je over een brandmeldinstallatie beschikt. Wanneer er geen brandmeldinstallatie aanwezig is, is het natuurlijk ook niet verplicht om een beheerder (van iets dat er niet is) aan te stellen. Heb je die brandmeldinstallatie wel, dan dien je ook een medewerker op te leiden tot beheerder brandmeldinstallatie.

Waarom is een beheerder brandmeldinstallatie verplicht (wanneer je een brandmeldinstallatie hebt)?

Een brandmeldinstallatie is ontzettend belangrijk. De installatie is er om zo veel mogelijk schade te voorkomen, hulpdiensten te waarschuwen en mogelijk zelfs levens te redden. Aan alleen de aanwezigheid van zo’n installatie heb je niet veel: je moet er zeker van zijn dat deze ook goed werkt. Daarom komt met de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie de verplichting om een beheerder hiervan aan te wijzen. Een beheerder brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor een goede werking van de installatie. Hij/zij voert periodieke taken uit, houdt een logboek bij en zorgt voor onderhoud en het verhelpen van eventuele storingen. Die laatste punten doet de beheerder natuurlijk niet alleen. Voor zulke taken kunnen gespecialiseerde partijen worden ingeschakeld.

Wie mag beheerder zijn?

Medewerkers van het bedrijf kunnen worden opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie. Dit gebeurt door het volgen van een cursus. Slaagt de cursist, dan ontvangt hij/zij het officieel erkende BBMI-certificaat. Alleen met een geldig certificaat mag je beheerder zijn.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou