Hoe ziet een BBMI cursus eruit?

BBMI staat voor “beheerder brandmeldinstallatie”. Is er in jouw bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig? Dan ben je verplicht iemand aan te wijzen die de installatie gaat beheren. Voordat deze beheerder aan de slag kan, is het volgen van een cursus verplicht. De BBMI cursus leidt op tot beheerder brandmeldinstallatie.

Hoewel in principe iedereen kan worden opgeleid tot beheerder brandmeldinstallatie, is er behoorlijk wat kennis nodig. Beheerder brandmeldinstallatie is een belangrijke functie met grote verantwoordelijkheden. Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers. Hoe ziet de cursus eruit?

Inhoud van de cursus BBMI

Tijdens de BBMI cursus word je opgeleid voor de uitvoering van belangrijke controles en handelingen aan de brandmeldinstallatie. Je leert taken controleren en uitvoeren, maar ook hoe je hét aanspreekpunt bent in de organisatie en hoe je communiceert met hulpdiensten. Als beheerder ben je  primair contactpersoon voor brandweer, fabrikanten en onderhoudsbedrijven.
Kortom: de BBMI cursus bereidt je optimaal voor om je taken als beheerder uit te kunnen voeren.

Wat zijn de taken van een beheerder brandmeldinstallatie?

Het uitvoeren van periodieke controles is een van de belangrijkste taken van een beheerder brandmeldinstallatie. Door deze periodieke controles uit te voeren, zorg je ervoor dat de brandmeldinstallatie te allen tijde goed blijft werken. Hierdoor worden defecten snel opgespoord en gerepareerd. Veel van de taken betreffen periodieke herhalingen.

Eens per maand:

 

  • Controle van de doormelding en ontvangst van storingsmeldingen, handmatige brandmeldingen en automatische brandmeldingen;
  • Visuele controle van alle onderdelen van de brandmeldinstallatie;
  • Het bijwerken van het (digitaal) logboek.

 

Eens in de vier of acht maanden worden periodieke controles uitgevoerd. Denk aan:

  • De meldfunctie van alle meldergroepen;
  • De bereikbaarheid van alle handbrandmelders;
  • De vrije ruimte van de brandmelders;
  • De protocollen: in overleg met de alarmorganisatie en de BHV’ers;
  • De omliggende ruimte van de brandmeldinstallatie;
  • Komen alle technische tekeningen, plattegronden en schema’s nog overeen met de werkelijke situatie.

De beheerder is belast met de controle van alle meldingen. Dus ook valse meldingen. Bij valse melding is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou