Inhoud ontruimingsplan

Op de werkvloer kunnen helaas calamiteiten plaatsvinden, dan is een goed ontruimingsplan essentieel (en verplicht). Denk bijvoorbeeld aan een brand of een bommelding. In dit soort situaties moet een organisatie worden ontruimd. Wanneer jouw organisatie ontruimd moet worden is er geen tijd voor vraagtekens. Het is dan ook van onschatbare waarde en van groot belang dat er duidelijke afspraken zijn vastgelegd over hoe de alarmering en ontruiming verlopen. Waar moet een goed ontruimingsplan eigenlijk minimaal aan voldoen? Je leest er in dit artikel alles over. We geven puntsgewijs uitleg over de inhoud van het ontruimingsplan. Zorg dat je helemaal op de hoogte bent.

Wat is de juiste inhoud van een ontruimingsplan?

In geval van calamiteiten moet de ruimte zo snel mogelijk worden ontruimd. Een goede coördinatie is daarbij van groot belang. Een ontruimingsplan is letterlijk van levensbelang. Wat moet er minimaal in terug komen?

 

In een ontruimingsplan zijn allereerst de gegevens van jouw organisatie opgenomen en ook instructies, zodat iedereen snel weet wat er te doen staat bij calamiteiten. Ook staat er duidelijk vermeld wie bij calamiteiten de leiding heeft en hoe de communicatie verloopt. Vaak is het een eis van de gemeente (brandweer) om het ontruimingsplan op te stellen conform de NEN 8112-richtlijn. Wij helpen je graag bij het opstellen van een ontruimingsplan dat helemaal voldoet aan alle actuele richtlijnen. Wat mag er sowieso niet ontbreken in een werkbaar ontruimingsplan? Wij helpen je op weg met onderstaande bullet-points:

 

  • Organisatiegegevens
  • BHV-gegevens
  • Hoe de ontruiming verloopt en wie de leiding heeft
  • Communicatie met hulpdiensten
  • Alarmeringsprocedure
  • Situeringstekening
  • Vluchtroute en plek van verzamelen
  • BHV-logboek
  • De taken van BHV’ers bij een ontruiming

Alles geregeld voor jouw organisatie?

Wij begrijpen dat je liever gisteren dan vandaag alles geregeld hebt rondom veiligheid bij jou op de werkvloer. Bij een ontruimingsplan maken komt behoorlijk wat kijken. Doe het één keer goed en voorkom elk risico. De specialisten van ARBO centrum kunnen je helpen met het maken van een ontruimingsplan.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou