Hoe vaak moet een heftruck gekeurd worden?

Een heftruck is een belangrijk bedrijfsvoertuig. Zoals voor alle voertuigen geldt ook voor een heftruck dat deze veilig dient te zijn. Daarom moet deze ook gekeurd worden. Maar hoe vaak moet een heftruck gekeurd worden? Er is een ondergrens van eens per jaar, maar de kans is aanzienlijk dat een keuring vaker plaats dient te vinden.

Hoe vaak moet een heftruck gekeurd worden en hoe wordt dit bepaald?

Er is dus een ondergrens gesteld voor het aantal malen dat een heftruck gekeurd moet worden. Elke heftruck moet minimaal jaarlijks worden gekeurd. De keuring is verplicht gesteld in de Arbowet. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat “een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, wordt gekeurd”.

 

Dit moet dus jaarlijks gebeuren, maar verder zijn hier geen harde eisen aan de intervallen. Hiervoor ben je als organisatie zelf verantwoordelijk.

Keuringen opgenomen in RI&E

Hoe vaak een heftruck gekeurd moet worden, is opgenomen in de RI&E. In deze Risico Inventarisatie & Evaluatie motiveert de organisatie hoe vaak heftrucks gekeurd moeten worden. Verrichten de heftrucks alleen sporadisch, licht werk, dan kan het zo zijn dat een jaarlijkse keuring volstaat. Worden heftrucks dagelijks gebruikt voor zeer zware werkzaamheden, dan zijn ze uiteraard sterker aan slijtage onderhevig en is het goed om ze vaker te laten keuren.

 

Je bent dus als bedrijf verantwoordelijk voor het aantal keuringen. Je dient dit goed te motiveren in de RI&E. Mocht namelijk blijken dat je naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid had moeten besluiten dat keuringen vaker plaats hadden moeten vinden, dan kan dat soms leiden tot problemen. Bijvoorbeeld met de verzekering. De experts van ARBO centrum staan voor je klaar om je te helpen bij het maken van een goede RI&E en heftruck keuringen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou