De handhaving van VCA

VCA is een zeer belangrijk instrument gebleken bij het creëren en waarborgen van veiligheid in risicovolle sectoren. Zonder handhaving is een instrument echter niet zo krachtig als het zou kunnen zijn. VCA is dan ook niet vrijblijvend. Bedrijven en medewerkers kunnen zich VCA laten certificeren. Hiermee gaan zij een bepaalde commitment aan. VCA is niet voor eeuwig geldig. Zowel bedrijven als werknemers zullen periodiek moeten aantonen dat zij nog aan de eisen voldoen.

 

Er vindt handhaving van VCA plaats. Voor een deel gebeurt dat zelfregulerend. VCA is namelijk te controleren. Er is een register waarin de geldigheid van VCA certificaten kan worden opgevraagd en kan worden gecontroleerd of organisaties en/of medewerkers in het bezit zijn van een certificaat.

Wat houdt de handhaving van VCA in?

Handhaving van VCA speelt vooral een rol bij calamiteiten. VCA is (nog) niet wettelijk verplicht. Desondanks wordt VCA alom wel als verplicht beschouwd. Werkgevers zijn namelijk verplicht om zorg te dragen voor goede veiligheid van werknemers en medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij capabel zijn om hun werkzaamheden veilig uit te voeren. VCA is de beste manier om dit aan te tonen.

 

Wanneer er sprake is geweest van een calamiteit, of wanneer er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, worden hier veel partijen bij betrokken. De toedracht van de calamiteit of het ongeval zal onderzocht worden. Dit is een belangrijk moment voor de handhaving van VCA. Er zal worden onderzocht of ten tijde van de calamiteit of het ongeval de betrokkene partijen verwijtbaar waren. Eén van de vragen die daarbij altijd moeten worden beantwoord, is: is er genoeg gedaan op het gebied van veiligheid?

 

Wanneer betrokken partijen kunnen aantonen dat zij over een geldig VCA certificaat beschikken, maakt dat de kwestie in elk geval al iets makkelijker. Er mag dan namelijk verondersteld worden dat de betrokkenen wisten hoe zij hun werkzaamheden veilig moesten uitvoeren.

 

Blijkt dat betrokkenen geen VCA certificaat hadden en niet op andere wijze aannemelijk kunnen maken dat zij goed op de hoogte waren op het gebied van veiligheid, dan kan dit tot problemen leiden. Onder andere met verzekeraars.

Het verlopen van VCA

VCA kent een beperkte houdbaarheid. De handhaving van VCA ligt in dit opzicht grotendeels bij de certificaathouders zelf. Bedrijven en medewerkers moeten ervoor zorgen dat zij hun certificaten op tijd verlengen.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Wanneer het aankomt op de handhaving van VCA wordt er dus in veel opzichten een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties en werknemers.

 

Organisaties doen er verstandig aan om VCA een integrale plek in het bedrijf te geven. Dat is niet moeilijk. Zo kan men VCA duidelijk verwerken in de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Door de RI&E prioriteit te geven in de organisatie, komen automatisch ook de voor VCA belangrijke aspecten aan bod. Dit kan verder worden versterkt door toolboxen: veiligheidsmeetings in voorbereiding op en tijdens projecten/werkzaamheden. Zo zijn bedrijven ervan verzekerd dat VCA veiligheid concreet wordt behandeld rondom projecten.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »