Aansprakelijkheid van ZZP'ers

Aanleiding voor het schrijven van dit artikel is een voorval op 17 oktober 2012 waarbij een metselaar een heftruck op zijn been kreeg. Het slachtoffer stelt een collega-zzp’er, de onderaannemer en het bouwbedrijf aansprakelijk voor de schade. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de onderaannemer en het bouwbedrijf aansprakelijk zijn. De onderaannemer is niet voldoende verzekerd: zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt geen ongevallen met rijdende voortuigen zoals een heftruck.

Verschillen tussen verzekeraars

Tussen de verschillende verzekeraars voor AvB-verzekeringen zit nog wel wat verschil. Met name de dekking verschilt, de ene verzekeraar biedt een totaalpakket waarin (bijna) alles verzekerd is, bij de ander is het juist de bedoeling allemaal losse paketten aan te schaffen. Het loont dus goed om hier vooraf goed onderzoek naar te doen. Welke risico’s loopt de betreffende onderneming en hoe kan de onderneming zich hier het beste tegen verzekeren?

Hoewel in eerder genoemd voorbeeld de chauffeur uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld, zijn er genoeg gevallen bekend waarbij de bestuurder wel aansprakelijk blijkt voor de schade. Ook als zzp’er is het daarom verstandig de risico’s te inventariseren en hier verzekeringen voor af te sluiten.

Verzekeringsadviseur

Een verzekeringsadviseur kan helpen bij het afdekken van risico’s. Daarnaast kunnen veel adviseurs tegenwoordig ook ondersteunen op het gebied van risicomanagement in het algemeen. Vaak brengt de adviseur een bezoek aan je bedrijf om een analyse te maken van de bedrijfs- en ondernemersrisico’s. Aan de hand hiervan wordt een advies opgesteld en kan besloten worden tegen welke risico’s de ondernemer zich wil verzekeren.

Verzekeren of niet?

We kunnen concluderen dat het erg verstandig is om stil te staan bij de risico’s en de mogelijkheden om hiervoor te verzekeren. Wanneer je als ondernemer of zzp’er niet goed verzekerd bent kunnen de kosten hoog oplopen. Verzeker je daarom goed, zo waarborg je de continuïteit van je bedrijf.

Maandelijks je
kennis updaten?

Relevante artikelen voor jou