Welke regels zijn er opgesteld rondom grondverzet?

Grondverzet is een belangrijke en in veel opzichten ook risicovolle taak. Natuurlijk kent ook grondverzet regels. Wat voor grondverzet niet anders is dan voor andere werkzaamheden, is dat uiteraard algemene regels op het gebied van veiligheid gelden. Denk aan VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Daarnaast zijn er voor grondverzet natuurlijk ook specifieke regels. Welke regels zijn er opgesteld rondom grondverzet?

Welke regels zijn er opgesteld rondom grondverzet?

Het is vrijwel onmogelijk om op deze pagina in te gaan op alle regels rondom grondverzet. Dit zijn er namelijk heel veel. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de impact van grondverzet. Er zijn onder andere regels opgesteld voor de volgende gebieden:

 

 • Bodemverontreiniging en sanering
 • Toepassen van bouwstoffen
 • Bodemkwaliteit en asbest
 • Omgang met kabels en leidingen
 • Tijdelijke opslag van grond
 • Transport van grond

 

De regels die zijn opgesteld rondom grondverzet zijn onder andere vastgelegd in de volgende wetten:

 

 • Wet bodembescherming
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet informatie-uitwisselingen ondergrondse netwerken
 • Wet milieubeheer

 

Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit alle wetten en regels rondom grondverzet. Grondverzet is dan ook een complexe taak. Het raakt de omgeving en infrastructuur en legt de basis voor nieuwe plannen, gebouwen en infrastructuren. Maar met grondverzet weet je zelden 100% zeker wat je precies aantreft.

Kennis is belangrijk, maar hoe zorg je hiervoor?

Natuurlijk kan niet van iedere medewerker worden verwacht dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle regels rondom grondverzet. Daarom is het belangrijk dat op de juiste plekken in de organisatie de kennis aanwezig is. Zo kunnen medewerkers duidelijke instructies ontvangen. Vanzelfsprekend dient op de locatie zelf ook kennis aanwezig te zijn.

 

Voor goed grondverzet is goed beleid nodig. Omdat het zo belangrijk (en verplicht) is om op de juiste manier te werken met het oog op veiligheid en milieu, worden er natuurlijk regelmatig controles en inspecties uitgevoerd. De controle gaat ver. Dat is ook nodig. Zo komt het regelmatig voor dat bodemmonsters worden onderzocht in laboratoria om de mate van bodemverontreiniging vast te stellen. Bij grondverzet heb je niet altijd alles zelf in de hand. Hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is deels afhankelijk van de kwaliteit van de bodem. Deze zal in de meeste gevallen vooraf onderzocht worden.

Contact met onze specialisten

Bij vragen over regels en wetten rondom grondverzet, kunnen onze specialisten worden geraadpleegd. ARBO centrum heeft specialisten op alle gebieden. Ook op het gebied van wetgeving. Eén van de diensten die wij aanbieden, is het verzorgen van een toolbox. Wij kunnen in overleg een toolbox verzorgen waarin wij ingaan op de regels die zijn opgesteld rondom grondverzet. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.