Wat is valbeveiliging?

Wat is valbeveiliging? Voordat we uitleggen hoe valbeveiliging precies werkt, is het belangrijk om te weten dat dit de belangrijkste veiligheidsuitrusting is voor iedereen die op hoogte werkt. Aan werken op hoogte zijn natuurlijk grote risico’s verbonden. Het grootste risico is het maken van een val. Op hoogte is dat al snel met een ernstige of zelfs dodelijke afloop. Valbeveiliging beschermt hiertegen.

Hoe werkt valbeveiliging precies?

Valbeveiliging is een vorm van PBM. PBM staat voor “Persoonlijke Beschermingsmiddelen”. Het is een vorm van beveiliging die wordt gedragen en die de drager beschermt tegen een val. Maar hoe dan?

 

Valbeveiliging bestaat altijd uit een harnas en een zekeringslijn. Die zekeringslijn wordt vastgemaakt aan een vast punt in de bak/platform waarmee je op hoogte werkt. Maar valbeveiliging wordt niet alleen gedragen door mensen op hoogwerkers. Denk ook aan mensen die op andere manieren op hoogte werken. Bijvoorbeeld op een dak of boven de weg.

 

Doordat je een harnas draagt dat met een lijn gezekerd is, kun je nooit naar beneden vallen. Je kunt zelf bepalen hoeveel speling je nodig hebt. Het kan namelijk noodzakelijk zijn om iets buiten de bak te kunnen hangen om bepaalde gebieden te bereiken. Je kunt de lijn ook korter houden zodat het helemaal niet mogelijk is om buiten de bak te hangen. De lijn voorkomt dus een eventuele val.

Zijn er nog andere vormen van valbeveiliging?

Wanneer men het heeft over valbeveiliging wordt vrijwel altijd de op deze pagina beschreven bescherming bedoeld. Maar er zijn nog andere vormen van valbeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan netten die om een platform of hoogwerker heen worden gespannen zodat eventueel vallende objecten kunnen worden opgevangen.

Is valbeveiliging verplicht?

Valbeveiliging is verplicht bij werken op hoogte. Werken op hoogte geldt vanaf een hoogte van 2,5 meter. Ook op lagere hoogte is dit verplicht wanneer er sprake is van valgevaar. Denk aan het werken boven een gevaarlijk gebied

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou