Wat doet een BHV'er?

Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) heeft diverse vaardigheden en taken die een belangrijke rol spelen tijdens calamiteiten. Zo is een BHV’er onder andere een getrainde EHBO’er, maar is hij/zij ook leidend bij brand en evacuaties. Het is de medewerker die fungeert als eerste aanspreekpunt bij calamiteiten. Hij/zij weet hoe er gehandeld moet worden, kan delegeren, instrueren en de rust bewaren. Elke organisatie met werknemers in dienst dient minimaal een werknemer op te leiden tot BHV’er. Dit mag overigens ook de directeur/eigenaar zijn.

EHBO verlenen

EHBO is een onderdeel van BHV. Iemand die het BHV diploma heeft behaald, is ook volledig bedreven op het gebied van EHBO. BHV’ers kunnen dus eerste hulp verlenen bij ongevallen. Dit varieert van het aanbrengen van verbanden tot levensreddend handelen met behulp van reanimatie. Ook is een BHV’er opgeleid om met een AED te werken.

Beginnende branden blussen

BHV is niet hetzelfde als EHBO. Bedrijfshulpverlening is uitgebreider. Zo maakt beginnende branden blussen ook onderdeel uit van het takenpakket van een BHV’er. Medewerkers worden hier tijdens hun BHV cursus ook in opgeleid. De bedrijfshulpverlener is in geval van een calamiteit altijd het eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan niet alleen handelen, maar ook delegeren. Coördinatie/aansturen is een belangrijk onderdeel van BHV.

Evacuatie leiden

Wanneer er een evacuatie plaats moet vinden, is de BHV’er de medewerker die deze leidt. Hij/zij weet wat er moet gebeurden tijdens een evacuatie en is volledig op de hoogte van het vluchtplan en de nooduitgangen. De BHV’er coördineert de evacuatie en instrueert collega’s.

Medewerkers opleiden tot BHV’er

Je kunt medewerkers opleiden tot BHV’er. Elke organisatie met personeel in dienst is verplicht om minimaal 1 BHV’er te hebben. Hoeveel BHV’ers er in de organisatie aanwezig dienen te zijn, hangt af van de grootte van de organisatie. Het staat elke organisatie echter altijd vrij om meer medewerkers tot BHV’er op te leiden dan verplicht.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou