Waarom een NEN3140 certificaat halen?

Je vraagt je wellicht af: waarom moet ik een NEN3140 certificaat halen? Het eenvoudige antwoord is: omdat werkgevers verplicht zijn om een of meerdere medewerkers op te leiden tot NEN3140 VP. “VP” staat hierbij voor “vakbekwaam persoon”. Deze verplichting is er natuurlijk niet zomaar. De verplichting komt voort uit het feit dat veiligheid op de werkvloer van cruciaal belang is. Overal waar gewerkt wordt, worden medewerkers blootgesteld aan risico’s. Soms zijn dit zeer grote risico’s waarvan iedereen op de hoogte is. Het kan echter ook gaan om kleine risico’s waar lang niet iedereen zich altijd bewust van is. Bedrijfsongelukken vinden niet alleen plaats in omgevingen met een hoge risicofactor of bij het bedienen van zware apparatuur.

 

Juist in alledaagse omstandigheden vinden er relatief veel ongelukken plaats. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. De kans op ongelukken is nooit helemaal te minimaliseren. Werkgevers en werknemers kunnen echter wel stappen ondernemen om de kans zo klein mogelijk te maken. Dit kan onder andere door intern te zorgen voor een adequaat kennisniveau. Dit is het betere antwoord op de vraag “waarom moet ik een NEN3140 certificaat halen?” Niet alleen omdat de wet dit verplicht, maar ook omdat goed werkgeverschap en werknemerschap betekent dat je waarde hecht aan een veilige werkomgeving en hier op actieve wijze aan bijdraagt.

 

Leestip: Is een NEN 3140 certificaat verplicht?

De NEN3140 en werkgevers

De Arbowet beschrijft protocollen met betrekking tot werkzaamheden rondom elektriciteit en elektrische apparaten. Dit is de NEN 3140. Ten onrechte wordt nog wel eens gedacht dat het hier gaat om elektrische werkinstallaties en machines. Het betreft echter alle elektrische apparaten in de organisatie. Van koffiemachine tot televisie of boor. Middels werkinstructies wordt in de NEN 3140 beschreven wie welke werkzaamheden uit mag voeren door middel van een aanwijsbeleid.

 

Werkgevers zijn middels de Arbowet verplicht om er alles aan te doen om werknemers een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. Dit betekent niet alleen dat je als werkgever verplicht bent om te zorgen voor een deugdelijke, veilige omgeving, maar ook dat een werkgever proactief handelt. De werkgever dient personeel de nodige bijscholing en of informatie te bieden om zijn of haar werkzaamheden in alle veiligheid uit te kunnen voeren. Werkgevers zijn tevens verplicht om aan te kunnen tonen dat zij dit doen. Dat kan middels een NEN3140 certificering.

De NEN3140 en werknemers

Het is niet de werkgever zelf die NEN3140 certificeringen dient te behalen. Dus de vraag “waarom een NEN3140 certificaat halen” is voor werknemers natuurlijk een stuk relevanter. Ook als werknemer is het eenvoudige antwoord: omdat er een wettelijke verplichting is. Werkgevers dienen werknemers op te leiden. Dat kan op meerdere manieren. Het is in de organisatie verplicht om een NEN3140 VP te hebben. Deze vakbekwame persoon is in de basis de belangrijkste professional op de werkvloer wanneer het op de NEN3140 aankomt. Wie het NEN3140 VP certificaat heeft, is namelijk wettelijk bevoegd om te werken aan elektrische installaties.

 

Naast het NEN3140 VP certificaat is het ook mogelijk om het NEN3140 VOP certificaat te behalen. “VOP” staat voor “Voldoende Onderricht Persoon”. Met het NEN3140 VOP certificaat mag een werknemer onder toezicht van een andere werknemer met het VP certificaat werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties.

Inschrijven voor een NEN3140 cursus

Waarom je een NEN3140 certificaat dient te halen, is dus duidelijk. Veiligheid is van cruciaal belang. Voldoe aan de wettelijke verplichting en zorg voor voldoende medewerkers die in het bezit zijn van het certificaat. Dat kan door het volgen van een NEN3140 cursus bij ARBO centrum. Tijdens deze ééndaagse cursus leer je de gevaren en risico’s kennen die van toepassing zijn op het werken met elektrotechnische installaties. Je leert deze gevaren en risico’s beperken en elektrotechnische handelingen zelfstandig en veilig uitvoeren. Alle NEN 3140 cursussen duren bij ARBO centrum één dag en zijn verdeeld in meerdere modules, deze onderdelen worden afgesloten met een examen. 

 

Wanneer het NEN3140 certificaat wordt behaald, is dit drie jaar lang geldig. Na deze drie jaar kan de geldigheid van het certificaat opnieuw met drie jaar worden verlengd door het voltooien van een herhalingscursus.

Ook voor keurmeesters

Professionals met het NEN3140 VP en NEN3140 VOP certificaat waarborgen dagelijks de veiligheid op de werkvloer. Om de staat van elektrische apparaten te keuren, kan het het certificaat NEN3140 Keurmeester Elektrische Handgereedschappen worden behaald. Het is een waardevolle aanvulling op het VP certificaat.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

NEN 3140 kosten

NEN 3140 kosten Om te mogen werken aan elektrische apparatuur en gereedschappen onder laagspanning dien je in het bezit te zijn van een geldig NEN

Lees verder »