VCA per branche

Wordt VCA per branche verschillend toegepast? Het antwoord op die vraag luidt ja en nee. Om te kunnen begrijpen hoe VCA per branche werkt, is het belangrijk om iets over de ontstaansgeschiedenis en achtergrond van VCA te weten. Het is namelijk, met uitzondering van één branche, namelijk niet zo dat elke branche zijn eigen VCA heeft. Dat is ook nooit de bedoeling geweest.

Hoe werkt VCA per branche?

VCA is ontstaan uit de wens van een specifieke branche: de petrochemie. Overigens is de petrochemie vandaag de dag de enige branche die een afwijkende, eigen VCA gebruikt. Dit heeft te maken met de specifieke gevaren en risico’s in deze branche.

 

VCA is dus voortgekomen uit de petrochemie. Meer specifiek: uit de wens binnen de petrochemie om te zorgen voor meer veiligheid. Midden jaren 80 werd geconcludeerd dat er in deze sector veel te veel bedrijfsongevallen gebeurden. Veel van deze ongevallen kenden een ernstige afloop. VCA kwam tot stand als middel om dit aantal terug te dringen. Voor het eerst was er een overkoepelend instrument dat zowel werkgevers als werknemers hielp aan betere kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Meer kennis leidt tot meer veiligheid en minder ongelukken.

Zeer veel branches volgden

VCA werd in de loop der jaren per branche ingevoerd. Zeer veel branches volgden. VCA werd al snel succesvol in de petrochemie en dus begonnen andere branches zich af te vragen of dit middel ook voor hen niet van belang was.

 

VCA werd per branche overwogen. Uiteindelijk kun je zeggen dat VCA in alle risicovolle branches de norm is geworden. Met risicovol bedoelen wij vooral risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Elke branche kent zijn eigen risico’s, maar VCA is er vooral voor wat men in de volksmond als “gevaarlijke sectoren” kan bestempelen. Denk aan de industrie, bouw of transport en logistiek om enkele concrete voorbeelden te noemen.

 

Uiteindelijk werd VCA niet per branche geïntroduceerd, maar werd er een stichting opgericht (SSVV, Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) die van VCA een grotendeels universeel instrument maakte. Bij deze stichting zijn 23 brancheorganisaties aangesloten. VCA bemoeit zich niet zozeer met de inhoud van de werkzaamheden van branches, noch schrijft het voor hoe bepaalde zaken moeten worden aangepakt: VCA draait vooral om bewustwording en kennis. Zo behandelt de VCA checklist alle belangrijke onderwerpen waar rekening mee moet worden gehouden om te zorgen voor een goede werkomgeving met het oog op veiligheid, gezondheid en milieu.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »