VCA: er blijft werk te doen

De komst van VCA in 1989 luidde in zekere zin een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin jaar na jaar een significante daling van het aantal (ernstige) werkongevallen in risicovolle sectoren te zien was. Zeker in procentueel opzicht. In absolute aantallen waren er hier en daar nog stijgingen te zien, maar dat had te maken met explosieve groei van bepaalde sectoren. Kortom: VCA werkt en bewees zich direct. Dit heeft ertoe geleid dat meer en meer sectoren VCA zijn gaan toepassen. VCA heeft gezorgd voor veel veiligheid, maar er blijft zeker nog werk te doen.

Stijging van ongevallen in “VCA sectoren”

VCA wordt in tal van sectoren toegepast. Toch zijn er bepaalde sectoren die kunnen worden gezien als typische VCA sectoren, zoals de bouw, logistiek, industrie en landbouw. Helaas zijn dit ook sectoren waarin de laatste jaren weer een stijging van ernstige ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop te zien is. Dit ondanks de toepassing van VCA.

 

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Wel waren er in 2019 gelukkig wat minder dodelijke slachtoffers te betreuren: in 2019 overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (in 2018 waren dit er 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Opvallende trend: veel ongevallen bij kleine bedrijven

De cijfers laten een opvallende trend zien en dat is dat er verhoudingsgewijs veel meer ernstige ongevallen gebeuren bij kleine bedrijven dan bij grote organisaties. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers waren in 2019 gemiddeld 67 per 100.000 medewerkers betrokken bij een bedrijfsongeval. Bij bedrijven met 10 – 100 werknemers waren dit slechts 40 slachtoffers per 100.000 medewerkers en bij bedrijven met meer dan 100 werknemers was er nog maar sprake van 10 ongevallen per 100.000 werknemers.

VCA kan het niet alleen

Er blijft werk te doen op het gebied van VCA. Dit werk wordt dan ook verzet: SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) is doorlopend bezig met verbetering van VCA. VCA kan het echter niet alleen. Dat er bij kleinere bedrijven vaker sprake is van (ernstige) ongelukken, kan niet los worden gezien van het gegeven dat er bij grotere organisaties vaak meer middelen zijn om veiligheid te waarborgen. Denk aan additionele opleidingen en cursussen, moderner materiaal en meer persoonlijke beschermingsmiddelen. Aandacht voor VCA betekent dan ook aandacht voor aanvullende veiligheid. Zeker in een economie en een tijdperk waarin sprake is van veel druk, is het cruciaal dat werkgevers en werknemers zorg blijven dragen voor hun veiligheid en die van anderen.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »