Reanimatie volwassene

De reanimatie van een volwassene is anders dan die van een baby of kind. Een baby of kind heeft een kleiner lichaam. Er zijn echter ook vaak andere verschillen. De oorzaak van de reanimatie verschilt bijvoorbeeld vaak. Bij een baby of kind is de kans groot dat er iets is dat de luchtweg blokkeert. Bij een volwassene is een hartstilstand de meest voorkomende oorzaak. Het hart van een baby en kind slaat sneller dan dat van een volwassene. Een hartmassage bij een kind zal daarom op een hoger tempo moeten worden uitgevoerd.

Reanimatie uitvoeren bij volwassenen

Met reanimatie wordt bedoeld dat we iemand bij wie de ademhaling en hartslag gestopt is deze weer op gang krijgen. Als het hart stopt, wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. Daarom spreken we liever van een circulatiestand dan hartstilstand. Het overnemen van de ademhaling gebeurt door mond op mond beademing. Door middel van een hartmassage probeer je het hart weer te laten pompen.

Wanneer begin je met een reanimatie bij een volwassene?

Wanneer begin je met een reanimatie bij een volwassene? Dit doe je wanneer er sprake is van een hartstilstand. Check of je een hartslag en ademhaling kunt vinden. Besteed hier niet meer dan 10 seconden aan. Bel 112 en begin met hartmassage.

 

Kniel naast de bovenarm van het slachtoffer. Plaats je hand in het midden van de borst en leg je andere hand erover. Vlecht je vingers in elkaar en duw je handen 5 centimeter naar beneden. Herhaal dit in een tempo van 100 keer per minuut.  Is er een AED aanwezig? Voor reanimatie van een volwassene is dit veel effectiever: het geeft een grotere overlevingskans. Pak de AED en volg de instructies van het apparaat op.

 

Mond op mond beademing begint nadat je 30 keer een borstcompressie hebt gegeven, of wanneer de AED dit aangeeft. Hef de kin van de patiënt iets en knijp de neus dicht. Plaats je lippen over de lippen van de patiënt en blaas 1 seconde lang je adem in de mond van de ander. Kijk uit je ooghoek of de borstkas omhoog komt. Doe dit 1 of 2 keer maar nooit langer dan 10 seconden. Doe hierna weer de borstcompressie of gebruik wederom de AED en blijf deze cyclus herhalen totdat het slachtoffer weer een hartslag krijgt of de hulpdiensten arriveren.

 

Leren reanimeren

Met een cursus bij ARBO centrum leer je  precies hoe je een reanimatie bij een volwassene moet uitvoeren. Schrijf je daarom snel in.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou