Over de SSVV

De SSVV, Stichting Samenwerken Voor Veiligheid, is het overkoepelende orgaan dat verantwoordelijk is voor VCA. Over de SSVV valt veel te vertellen. VCA is sinds de introductie in 1989 uitgegroeid tot een instrument dat in talloze sectoren de norm vormt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit betekent dat miljoenen werkende Nederlanders direct of indirect met VCA te maken hebben.

 

Daarom is goed beheer van VCA essentieel. SSVV zorgt hiervoor. De SSVV bestaat uit diverse onderdelen die er gezamenlijk voor zorgen dat VCA zich optimaal ontwikkeld en goed wordt geïmplementeerd. Het beheer van SSVV werkt twee kanten op: de stichting zorgt niet alleen voor toepassing van VCA in de praktijk, maar luistert middels aangesloten brancheorganisaties ook naar feedback vanuit de sectoren waarin VCA van toepassing is.

Over de SSVV: de samenstelling

De SSVV heeft een structuur die bestaat uit het bestuur, het Centraal College van Deskundigen VCA en het SSVV-bureau. In het verlengde hiervan bevinden zich VCA Infra, Stichting Examenkamer, erkende certificatie-instellingen en erkende examencentra. Dit alles bij elkaar zorgt voor een A tot Z beheer van VCA: van wetgeving tot implementatie en opleiding.

De taken van de SSVV

De voornaamste taken van de SSVV zijn: beleid, opleiding en certificatie en examinering.

Om beleid te maken, komen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de SSVV periodiek, in elk geval meerdere malen per jaar samen.

 

Vertegenwoordigd zijn dan ook de aangesloten brancheorganisaties uit alle branches waarin VCA geldt. Gezamenlijk kijken zij naar het te voeren beleid, passen zij regels aan en voeren zij veranderingen door.

 

De opleiding, certificatie en examinering geschiedt deels in samenwerking met partners. Zo zijn er erkende opleidingsinstituten en erkende examencentra.

Tweerichtingsverkeer

Niet voor niets zijn er tientallen brancheorganisaties aangesloten bij de SSVV. De SSVV “zendt” niet alleen; de stichting ontvangt ook. Beleid wordt deels gemaakt aan de hand van de feedback van aangesloten organisaties. Zo wordt er goed samengewerkt om VCA zo effectief mogelijk te maken.

 

Handhaving van VCA zit desondanks niet direct in het takenpakket van de SSVV. Controle van naleving van VCA wordt uitgevoerd door Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Vanzelfsprekend staan SSVV en de Inspectie SZW wel nauw met elkaar in contact.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »