Is er een minimumleeftijd voor BHV?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is in elk bedrijf met medewerkers verplicht. In kleine bedrijven kan dit ook de werkgever zelf zijn. Een BHV’er is de eerste die in actie komt als er een calamiteit is. De BHV’er blust kleine branden, zorgt voor een snelle evacuatie, kan reanimeren en is het aanspreekpunt voor de professionele hulpdiensten. Maar is er eigenlijk een minimumleeftijd voor BHV? Ja, die is er. Om BHV’er te worden, volg je een cursus BHV. De minimale leeftijd om hieraan deel te nemen is in de Arbowet vastgesteld op 16 jaar.

De cursus

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel, waarbij de nadruk ligt op de praktijk. De belangrijkste onderwerpen zijn: levensreddend handelen, brandbestrijding, ontruiming en communicatie.

Verantwoordelijke taak

BHV’er zijn is een verantwoordelijke job. Je moet exact weten wat te doen in een vaak stressvolle situatie. Je moet snel en doortastend kunnen optreden. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s en bezoekers. Het is dan ook niet voor niets dat er een minimum leeftijd is vastgesteld om BHV’er te mogen worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen BHV kunnen toepassen. Daarom is er gekozen voor een relatief lage minimumleeftijd.

Wat zijn de hoofdverantwoordelijkheden van een BHV’er?

Als BHV’er:

 

  • Verleen je eerste hulp (EHBO). Daaronder valt ook reanimatie en het gebruik van de AED;
  • Blus je kleine brandjes of probeer je een grotere brand te beperken tot de hulpdiensten zijn gearriveerd;
  • Beperk je de gevolgen van ongevallen;
  • Organiseer je en zorg je voor een soepele en snelle ontruiming;

 

Hoewel niet verplicht, is het aan te raden een BHV-plan op te stellen. In een BHV-plan staat beschreven wat de acties zijn bij een ramp of brandmelding, maar ook wie waar verantwoordelijk voor is. Zorg er daarom voor dat het BHV-plan makkelijk vindbaar is en voor iedereen toegankelijk.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »