Is er een maximumleeftijd voor VCA?

VCA is speciaal bestemd voor mensen die werken in een risicovolle omgeving, zoals de bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing. In totaal zijn er inmiddels ruim meer dan 20 sectoren waarin VCA de norm is.

Heb je een VCA diploma, dan heb je alle handvatten om veilig en gezond je werk (blijven) doen in de sectoren waarin VCA geldt. Met het VCA diploma toon je aan dat je beschikt over de basiskennis VGM (veiligheid, gezondheid en milieu), zoals vastgesteld door VCA. Je kent de regels van veilig werken, je houdt rekening met je eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.

Maar is er ook een maximumleeftijd voor VCA? Nee, er is geen maximumleeftijd vastgesteld om deel te nemen aan de cursus VCA. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er een maximumleeftijd aan je functie en werkzaamheden wordt gesteld door je werkgever of instantie. Bijvoorbeeld wanneer je fysiek zeer zwaar werk verricht. Dit staat echter los van VCA.

Tot wanneer kan je veilig werken?

Hoe lang je kan blijven doorwerken op een locatie waarvoor een VCA diploma vereist is, hangt natuurlijk voornamelijk af van het soort werk dat je doet.

Heb je een leidinggevende functie, waarbij zwaar werk niet aan de orde is? Dan zal je dit veel langer kunnen doen dan wanneer je een functie hebt waarbij je zwaar lichamelijk werk verricht. Maar ook het bedienen van een kraan kan leeftijdsgebonden zijn. Denk aan het achteruitgaan van gezichtsvermogen en het reactievermogen.

Te lang doorgaan in een zwaar beroep kan bij werknemers blijvende gezondheidsschade veroorzaken, maar ook verzekeraars kunnen andere eisen stellen. Zo kan een verzekeraar hogere premies gaan vragen voor schade- of aansprakelijkheidsverzekeringen.

Nederland heeft, anders dan andere Europese landen, geen lijst met zware beroepen met vastgestelde maximumleeftijd. Wel is het kabinet in gesprek met sociale partners. Het streven is ervoor te zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Dat kan bijvoorbeeld door omscholing naar ander werk. Maar zolang je werkzaam bent in een VCA-sector en -beroep blijft VCA relevant (en verplicht) en is er dus geen maximumleeftijd voor VCA.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »