Is er een maximumleeftijd voor BHV?

Als BHV’er heb je een verantwoordelijke taak. Is er een stressvolle situatie? Dan weet je als BHV’er exact hoe je moet optreden. Je moet snel en doortastend kunnen handelen. Als BHV’er kom je als eerste in actie bij een calamiteit. Je blust branden, je zorgt ervoor dat medewerkers en bezoekers snel het pand verlaten, je kan reanimeren en je bent het aanspreekpunt voor de professionele hulpdiensten. De minimale leeftijd om BHV’er te kunnen worden is 16 jaar. Maar is er ook een maximumleeftijd vastgesteld voor BHV’ers? Nee. Er is in elk geval geen vastgestelde maximale leeftijd die altijd geldt.

Maximale leeftijd moeilijk vast te stellen

De Arbowet spreekt niet van een maximumleeftijd. Tot welke leeftijd je BHV’er mag en kan blijven is helemaal afhankelijk van je lichamelijke en geestelijke conditie. BHV’er zijn is hard werken. Je moet snel en adequaat kunnen reageren. Jouw optreden kan levens redden. Jij bent namelijk vaak als eerste ter plaatse.

 

We willen het niet, maar als we ouder worden, verandert ons lichaam mee. Ons gehoor gaat langzaam achteruit, evenals ons zicht. Het reactievermogen wordt minder. En we worden wat minder snel naarmate we ouder worden.

Per persoon verschillend

Hoe lang is het dan verstandig om door te gaan als BHV’er? Er is dus wel een maximumleeftijd voor BHV, maar die is afhankelijk van de persoon in kwestie. Het is namelijk per persoon verschillend hoe en wanneer ouderdomsverschijnselen optreden. Er zijn 80-jarigen die marathons uitlopen of de vierdaagse van Nijmegen. Dat zijn natuurlijk uitschieters, maar het voorbeeld geeft wel aan dat een maximumleeftijd voor BHV moeilijk in een getal is te gieten.

Maar is er dan geen maximumleeftijd?

Niet in getallen.  Maar BHV’er zijn vereist wel een snel reactievermogen en voldoende spierkracht en uithoudingsvermogen. Is dat nog voldoende aanwezig? Dan is er geen reden om te stoppen met BHV’er zijn. Maar onthoud altijd: een BHV’er redt levens. Neem dus altijd je verantwoordelijkheid en stop op tijd.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »