Is een heftruck certificaat verplicht?

Je zou het niet verwachten, maar een heftruck certificaat is wettelijk niet verplicht. De Arbowet vereist echter wel deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck. Ook stelt de Arbowet dat de werkgever alle werknemers een veilige werkplek garandeert.

Daarom is het van belang dat iedere medewerker die een heftruck wil gaan besturen een heftruck cursus volgt en het daarbij behorende certificaat haalt. Je kunt er dus eigenlijk van uitgaan dat in de praktijk een heftruck certificaat wel altijd verplicht wordt gesteld.

Waarom is een heftruck certificaat zo belangrijk?

In geval van een ongeluk moet een bedrijf aan de arbeidsinspectie en verzekeraars kunnen aantonen dat de werknemer kundig en op de hoogte was van de werking van de heftruck, de veiligheidsregels en wetten. Om deze reden eisen werkgevers in bijna alle gevallen dat de werknemer in het bezit is van een geldig en recent heftruck certificaat. De werkgever is immers eindverantwoordelijk voor het opleidingsniveau en het functioneren van de werknemer. Met andere woorden: een heftruck certificaat is niet verplicht, maar het geldt wel als een bewijs van bekwaamheid in het geval van werkongevallen.

Het begint met de basiscursus

Tijdens de basiscursus leer je de heftruck op een veilige manier te besturen en te bedienen.

De heftruck basiscursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoretisch deel leer je alle benodigde vakkennis op het gebied van veiligheid, regels, en het technisch onderhoud van de heftruck.  

Tijdens het praktijkgedeelte leer je:

  • Hoe je de heftruck bestuurt en bedient
  • Stapelen
  • Laden en lossen van goederen
  • Het onderhoud van de heftruck
  • Hoe je de heftruck veilig en verantwoord gebruikt
  • Je bewust te worden van gevaren en risico’s.

Hoe lang is het certificaat geldig?

Het certificaat is vijf jaar geldig. Na de geldigheidsduur heb je drie maanden de tijd om het certificaat te verlengen. Dat doe je door middel van een heftruck herhalingscursus.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou