Hoe vaak moeten brandblussers gekeurd worden?

Als je op zoek bent naar een eenvoudig antwoord, dan hebben wij dat niet direct voor je. Hoe vaak deze gekeurd moeten worden is namelijk nogal ingewikkeld. Ingewikkelder dan dat dit misschien wel zou hoeven zijn, maar het is nu eenmaal wat het is. In het recente verleden was de wetgeving wat duidelijker. Wij leggen je graag uit hoe het precies zit.

 

Om te beginnen is het belangrijk dat je onderscheid maakt in hoe de brandblusser wordt gebruikt. Het belangrijkste onderscheid bij de vraag hoe vaak brandblussers gekeurd moeten worden, is namelijk privégebruik versus professioneel gebruik. Professioneel gebruik wil zeggen gebruik in het bedrijf. Gebruik je een brandblusser privé, dan is het antwoord op de vraag hoe vaak brandblussers gekeurd moeten worden wel heel eenvoudig: nooit. Voor particulieren geldt momenteel geen keuringsverplichting. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het alsnog verstandig is om je blusser periodiek te laten keuren. Zo zorg je ervoor dat deze altijd goed werkt.

Hoe vaak moeten brandblussers gekeurd worden in bedrijven?

Dan gaan we over naar de vraag die wat lastiger is om te beantwoorden: hoe vaak moeten brandblussers gekeurd worden in bedrijven? De reden dat deze vraag lastiger te beantwoorden is, is omdat er geen uniforme regelgeving is op dit gebied. Hoe vaak brandblussers gekeurd moeten worden hangt onder andere af van de sector en de concrete risico’s op brand binnen het bedrijf. Ook het type brand kan van invloed zijn en dan zijn er nog verzekeraars die een flinke vinger in de pap kunnen hebben. Om een polis te krijgen kan het zo zijn dat een verzekeraar eisen stelt aan hoe vaak brandblussers gekeurd moeten worden.

 

Brandblusmiddelen dienen elk jaar of zelfs elk half jaar gekeurd te worden. Dit zal voornamelijk gelden voor bedrijven in sectoren met een hoog risico op brand en voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Hoe vaak de keuring concreet plaats dient te vinden wordt vastgesteld in de RI&E.

Wie mag een keuring uitvoeren?

Keuringen van brandblussers mogen alleen worden uitgevoerd door officieel gecertificeerde instanties. Zorg er dus niet alleen voor dat je brandblussers periodiek laat keuren volgens de voor jou geldende voorschriften; laat keuringen ook altijd alleen uitvoeren door erkende specialisten.

 

Wanneer brandblussers niet op tijd gekeurd zijn, afgekeurd zijn, maar nog steeds worden gebruikt of gekeurd zijn door een partij die hier niet toe bevoegd is, kan dit problemen opleveren met je verzekering. Ook kan dit in ernstige gevallen juridische gevolgen hebben. Dat wil je natuurlijk absoluut voorkomen.

 

ARBO centrum is gecertificeerd om alle brandblussers te mogen keuren. Heb je een keuring van brandblussers nodig? Neem dan contact met ons op voor een offerte.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou