Geschiedenis van VCA

De geschiedenis van VCA gaat inmiddels al een behoorlijke tijd terug. Aan de andere kant kun je stellen dat de geschiedenis van VCA nog maar relatief kort bestaat. VCA werd van kracht in 1989 en kwam tot stand in één sector, maar groeide later uit, dankzij een samenwerkingsverband van diverse sectoren waarin noodzaak was voor een instrument als VCA. Dit samenwerkingsverband werd vormgegeven in een stichting die ook vandaag de dag nog bestaat: SSVV: Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

 

De geschiedenis van VCA beslaat inmiddels dus ruim dertig jaar. In de vele decennia daarvoor, was er geen instrument als VCA om te zorgen voor overkoepelende veiligheid: veiligheid die sectoren oversteeg. Dit terwijl er in tal van sectoren absoluut behoefte was aan iets als VCA. Voor VCA een feit werd, waren veiligheidsvoorschriften en -maatregelen vooral voorbehouden aan organisaties uit de betreffende branches. Dat betekende ook dat in de ene branche of industrie veiligheid en beperking van risico’s veel beter waren geregeld dan in een andere. Dat was natuurlijk geen goede zaak.

Geschiedenis van VCA begon in de petrochemie

De geschiedenis van VCA begint midden jaren tachtig in de petrochemie. De petrochemie is de eerste zogenoemde “risicovolle sector” waarin men werk begint te maken van een structureel en overkoepelend instrument om veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Dit is de eerste aanzet tot de latere VCA.

 

Midden jaren 80 komen samenwerkende organen uit de petrochemische industrie voor het eerst met een set regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De petrochemie is op dat moment een voor de Nederlandse economie cruciale branche waarin veel geld wordt verdiend, maar waarin helaas ook sprake is van veel (dodelijke) ongelukken. Daar wordt met VCA getracht om verandering in te brengen. In 1989 volgt het startschot.

Veel branches sluiten zich aan

Al snel blijkt VCA te werken. Door medewerkers verplicht te stellen om kennis op te doen op het gebied van veiligheid tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, kan het aantal (dodelijke) ongevallen worden teruggedrongen. Het succes van VCA slaat aan en al snel volgen andere sectoren die VCA omarmen.

Uitbreiding van VCA

De geschiedenis van VCA neemt een belangrijke wending op het moment vanaf begin jaren 90 waarop ook andere sectoren VCA omarmen en zich aansluiten. Omdat het doel is om VCA van toepassing te laten zijn in tal van andere sectoren dan alleen petrochemie, wordt een stichting opgericht: SSVV. Vanaf dat moment wordt VCA structureel periodiek aangepast, aangevuld en verbeterd waardoor deze inmiddels geldt in tientallen sectoren.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

VCA verbodsborden

VCA verbodsborden VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. VCA verbodsborden worden gebruikt in situaties en bij bedrijven waar de VCA regels gelden

Lees verder »