Wat betekent AED?

De afkorting “AED” staat voor “Automatische Externe Defibrillator”. In maatschappelijk opzicht betekent een AED natuurlijk veel meer. Want een AED kan levens redden. Door heel het land zijn duizenden AED’s op openbare plekken beschikbaar. In winkelcentra en bij sportclubs bijvoorbeeld. Het doel is om levens te redden door altijd een defibrillator dichtbij te hebben.

 

Bij een hartstilstand telt letterlijk elke seconde. De eerste minuten zijn echter cruciaal voor de overlevingskansen. Door snel een defibrillator schokken toe te laten brengen, wordt de kans dat iemand met een hartstilstand weer een hartslag krijgt vele malen groter. Dus ook de kans op het overleven van een hartstilstand stijgt aanzienlijk, net als de kans dat er geen blijvende schade optreedt.

Hoe werkt een AED?

Een AED vervult een belangrijke functie bij reanimeren. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, worden bij reanimatie twee technieken toegepast: borstcompressie en beademing. Borstcompressie is het druk uitoefenen op de borst met ritmische stoten. Deze stoten zorgen ervoor dat het stilstaande hart alsnog samentrekt en zo bloed rondpompt in het lichaam.

 

Door borstcompressie toe te passen, in combinatie met beademing, worden lichaamsdelen van zuurstof voorzien. De voornaamste functie van borstcompressie is om weer een zelfstandige hartslag proberen te bewerkstelligen.

 

Wat betekent AED in dit opzicht? De komst van een draagbare AED heeft een ontzettend groot verschil gemaakt. Een AED dient door middel van op het lichaam te plaatsen pads schokken toe. Door deze schok trekt de hartspier samen. 

Hoe moet je een AED gebruiken?

Wanneer een persoon buiten bewustzijn is en geen ademhaling heeft, is het cruciaal om direct te beginnen met reanimeren. Is er een AED aanwezig, dan moet deze zo snel mogelijk in gereedheid worden gebracht. Zijn er meerdere personen aanwezig, dan is het belangrijk dat er iemand direct begint met reanimeren en de ander de AED gereed maakt.

 

Alle AED’s zijn voorzien van instructies. Veel moderne apparaten hebben gesproken instructies die je kunt opvolgen terwijl het apparaat wordt bediend. Wanneer de pads volgens instructie zijn aangebracht, is het zaak om het slachtoffer niet aan te raken, waarna de schok kan worden toegebracht. Hierna controleer je of er sprake is van een hartslag. Zo niet, dan worden de stappen herhaald.

Kan iedereen een AED gebruiken?

Iedereen mag een AED gebruiken. Niet alle AED’s zijn vrij toegankelijk, dus vaak dient een beheerder de AED – die wordt opgeborgen in een afgesloten kast – te pakken. Wanneer er melding wordt gemaakt van een hartstilstand kunnen mensen met een AED certificaat in de omgeving middels een alert op de telefoon worden opgeroepen om zich naar de locatie te begeven.

 

Indien er iemand aanwezig is met een BHV diploma of EHBO diploma zal deze persoon in principe de leiding nemen en anderen instrueren. Met zo’n diploma op zak, heb je namelijk training gehad op het gebied van reanimeren en AED gebruik. Dit neemt niet weg dat iedereen een AED mag gebruiken. Het belang van het kunnen redden van een leven staat namelijk altijd voorop.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou