Hoe ziet een NEN 3140 keuring er uit?

Elektrotechnische installaties onder laagspanning en elektrische handgereedschappen moeten periodiek gekeurd worden. De Arbowet verplicht dit. Er moet veilig worden gewerkt. Een NEN 3140 keuring is de beproefde methode om deze keuring te laten plaatsvinden. En dus om ervoor te zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Hoe ziet een NEN 3140 keuring er uit? Je leest het hier.

Een NEN 3140 keuring aanvragen

Een NEN 3140 keuring moet worden aangevraagd. De keuring mag alleen worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde instantie of persoon. Binnen de organisatie is dit de NEN 3140 keurmeester. Indien je bedrijf deze niet heeft, moet een gecertificeerde specialist zoals ARBO centrum worden ingeschakeld.

De NEN 3140 keuring richt zich op drie hoofdonderdelen

Tijdens een NEN 3140 keuring wordt vastgesteld of er veilig kan worden gewerkt met elektrotechnische installaties en handgereedschappen. De keuring richt zich op drie hoofdonderdelen:

 

  • De keuring van elektrische installatie
  • De keuring van handgereedschappen
  • De status van veiligheidsinstructies

 

De eerste twee punten spreken redelijk voor zich. Alle elektrische installaties die onder NEN 3140 vallen, worden geïnspecteerd op hun werking. De inspectie is deels visueel. Apparaten worden ook gemeten, om te controleren of deze nog naar behoren functioneren.

 

Een NEN 3140 keuring richt zich niet alleen op de apparaten zelf. Ook de veiligheidsinstructies van medewerkers die met, aan en nabij deze apparaten werken, worden geïnspecteerd. Om veiligheid te garanderen is goede kennis en correct gebruik van elektrische apparaten onmisbaar.

Er wordt een keuringsrapport opgemaakt

Wanneer de keuring voltooid is, wordt er een keuringsrapport opgemaakt. Het rapport wordt gemaakt per gekeurde installatie. In het rapport worden de staat en veiligheid beschreven. Dit rapport is zeer belangrijk: hiermee kun je namelijk aantonen dat een apparaat is goedgekeurd. Overigens kun je dit ook laten zien met keuringsstickers op de installatie zelf.

Wat als een apparaat wordt afgekeurd?

Wanneer uit de NEN 3140 keuring blijkt dat er iets met de installatie of het apparaat niet in orde is, zal dit worden vermeld. Je krijgt vervolgens de gelegenheid om het probleem te laten verhelpen en het apparaat opnieuw te laten keuren.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

NEN 3140 kosten

NEN 3140 kosten Om te mogen werken aan elektrische apparatuur en gereedschappen onder laagspanning dien je in het bezit te zijn van een geldig NEN

Lees verder »