Wat zijn GHS symbolen?

GHS symbolen waarschuwen voor potentieel zeer gevaarlijke stoffen en situaties. De officiële afkorting van GHS is: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Werk je met potentieel gevaarlijke stoffen, dan is het ontzettend belangrijk dat je precies weet om welke stoffen het gaat en wat de risico-situatie is.

GHS symbolen herken je aan een witte ruit met een rode rand. Er worden negen GHS symbolen gebruikt in de Europese Unie.

Waarom maken we gebruik van uniforme GHS symbolen?

Uniforme GHS symbolen zijn sinds 2015 wereldwijd in gebruik, zowel voor de opslag als voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Door uniforme symbolen te gebruiken, is een systeem ontwikkeld waarin wereldwijd op dezelfde manier duidelijk wordt gemaakt met welke stoffen men te maken heeft. Door het gebruik van pictogrammen is het voor iedereen duidelijk, ook als men de taal niet beheerst.

Wel zijn er verschillen per land. Dit komt omdat in het ene land een stof als gevaarlijk of giftig wordt beschouwd, terwijl dat in een ander land niet zo is. Zo wordt cafeïne bijvoorbeeld in Japan als giftig beschouwd en in Australië als schadelijk.

Welke symbolen zijn er?

Zoals gezegd wordt in de Europese Unie gebruik gemaakt van negen verschillende symbolen om aan te geven om welke gevaarlijke stoffen het gaat. Dat zijn:

  • Explosiegevaar. Het gaat om producten die kunnen ontploffen als er wrijving plaatsvindt of als deze in contact komen met open vuur of hitte;
  • Ontvlambaar. Geeft aan dat je te maken hebt met stoffen die makkelijk in brand kunnen vliegen bij open vuur of hitte;
  • Oxiderend (brandbevorderlijk). Deze stoffen bevatten veel zuurstof. Een brand kan zich door deze stoffen dus sneller ontwikkelen;
  • Houder onder druk;
  • Bijtend (corrosief). Deze stoffen kunnen huid en slijmvliezen aantasten en brandwonden veroorzaken;
  • Giftig. Stoffen die giftig zijn bij inademing of inslikken;
  • Schadelijk. Stoffen die irritatie, jeuk en roodheid veroorzaken;
  • Schadelijk voor de gezondheid. Stoffen die schadelijk zijn voor organen en voortplanting;
  • Milieugevaarlijk. Stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou