Nooduitgang bord regels

Is er een calamiteit? Gaat het brandalarm af? Het eerste wat je dan zoekt, is de nooduitgang. Als het goed is, is deze vrij makkelijk te vinden. Vluchtroutes en nooduitgangen moeten namelijk duidelijk worden aangegeven. Meestal met groene, verlichte pictogrammen. Te herkennen aan de afbeelding van een rennend mannetje. Soms wordt gebruik gemaakt van stickers of noodverlichting.

 

Het is natuurlijk van levensbelang dat borden die een nooduitgang aangeven, op de juiste plaats worden gehangen en voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk zijn. En daarom zijn er richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen zijn te vinden in het bouwbesluit. 

 

 • Zo moet de groene achtergrond minimaal 50% van de oppervlakte van het bord zijn.
 • Het bord wordt op een duidelijk zichtbare plek opgehangen.
 • Het pictogram moet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Bij voorkeur verlicht.
 • Er wordt standaard gebruik gemaakt van dezelfde afbeelding. Namelijk het rennende mannetje. Door deze standaard aan te houden is voor iedereen duidelijk wat ermee bedoeld wordt.

Onderdeel van een vluchtroute

Het is natuurlijk makkelijk om zelf een bord te beschilderen met een tekst. Maar toch is dat niet verstandig.

Nooduitgang borden zijn vaak onderdeel van een vluchtroute. De vluchtroute is onderdeel van het ontruimingsplan. Medewerkers zijn meestal bekend met de vluchtroute. Maar voor bezoekers ligt dit toch wat anders. Daarom zijn er ook voor vluchtroutes afspraken gemaakt.

 

Wat deze afspraken zijn is afhankelijk van de functie en grootte van het gebouw en het aantal mensen dat moet kunnen vluchten.

 

 • De vluchtroute wordt duidelijk aangegeven. Bij voorbeeld met witte pijlen op de grond.
 • De vluchtroute moet altijd bereikbaar zijn.
 • De deur naar een vluchtroute moet altijd open staan.
 • Een vluchtroute moet minimaal 0,85 cm breed zijn en 2.30 m hoog.
 • De deuren die gebruikt worden in een vluchtroute moeten automatisch sluiten.
 • Vloer- en wandbekleding van de vluchtroute is altijd onbrandbaar.
 • Er mogen absoluut geen voorwerpen in een vluchtroute worden geplaatst die in de weg kunnen staan of brandbaar zijn.
 • Vluchtroutes komen altijd uit op een openbare weg.

Waarschuwingstekens zijn over de hele wereld hetzelfde. Dat moet ook wel, want het gaat om veiligheid van personen en dieren.

Het voordeel van een eenduidig systeem is dat iedereen, overal ter wereld, ook als men de taal niet spreekt, weet wat er bedoeld wordt met de waarschuwing.

Je vindt waarschuwingsborden overal. In het verkeer, in het bedrijf waar je werkt, maar ook bij particulieren. Bijvoorbeeld: pas op voor de hond. Meestal met een bijbehorende afbeelding van een woest kijkende hond. Het ziet er grappig uit, maar zo weet iedereen wat er bedoeld wordt.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou