GHS symbolen overzicht

GHS symbolen worden wereldwijd gebruikt om te waarschuwen voor potentieel zeer gevaarlijke stoffen en situaties. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is om welke stoffen en situaties het gaat, is een uniform systeem ontwikkeld. Wereldwijd wordt hetzelfde symbool gebruikt voor dezelfde situatie.

 

Alle GHS symbolen herken je aan een witte ruit met een rode rand. Met behulp van pictogrammen en tekst wordt duidelijk gemaakt om welke stof of situatie het gaat.

Hoewel de symbolen wereldwijd hetzelfde zijn, is er wel een verschil in het gebruik. Wordt een stof in het ene land als veilig beschouwt, in een ander land kan dezelfde stof als giftig of schadelijk worden beschouwd. Een voorbeeld hiervan is cafeïne.

Symbolen in de Europese Unie

In de Europese Unie wordt gebruik gemaakt van negen verschillende symbolen, te herkennen aan het pictogram, te weten:

  • Explosiegevaar. Producten kunnen ontploffen bij wrijving of contact met open vuur of hitte;
  • Het pictogram vlam: waarschuwt voor stoffen die makkelijk in brand kunnen vliegen bij open vuur of hitte;
  • Brandbevorderend (oxiderend). Wordt gebruikt bij stoffen die veel zuurstof bevatten. Een brand kan zich door deze stoffen dus sneller ontwikkelen;
  • Houder onder druk. Ook wel gevarensymbool gecomprimeerde gassen;
  • Bijtend (corrosief). Bijtende stoffen die huid en slijmvliezen kunnen aantasten en brandwonden kunnen veroorzaken;
  • Giftig. Bekend van het pictogram met schedel. Geeft aan dat hier stoffen aanwezig zijn die vergiftiging kunnen veroorzaken bij inademing of inslikken;
  • Het pictogram uitroepteken geeft aan dat stoffen schadelijk zijn in het algemeen en kunnen leiden tot irritatie, jeuk en roodheid;
  • Schadelijk voor de gezondheid. Stoffen die schadelijk zijn voor organen en voortplanting;
  • Milieugevaarlijk Stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Symbolen buiten de EU

Ga je buiten de EU aan het werk, of krijg je op een andere manier te maken met gevaarlijke stoffen en situaties: informeer dan van tevoren naar de daar geldende regels en pictogrammen.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou