BHV in de zorgsector

BHV is voor bedrijven en instellingen een belangrijk onderdeel van het arbobeleid. Bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden is het prettig als er snel ingegrepen kan worden. Goed opgeleid personeel is essentieel om dit te bereiken. Binnen zorginstellingen zijn kwaliteit en veiligheid twee belangrijke factoren. BHV speelt hier een grote rol in en is onmisbaar om deze factoren te kunnen waarborgen.

Hoeveel BHV-ers aanwezig?

Bovenstaande rol is de laatste jaren sterk veranderd. Binnen de klassieke BHV-organisatie was er vaak sprake van een beperkt aantal zwaar opgeleide BHV-ers die zo ingeroosterd werden dat er altijd één van deze BHV-ers aanwezig was. Doordat de zwaarte van de zorgtaak de laatste jaren is toegenomen is er voor een dergelijke functie steeds minder personeel beschikbaar. Een andere factor voor het veranderen van de BHV-organisatie is de capaciteit van overheids-hulpdiensten. Steeds vaker blijkt dat deze niet toereikend is om goed op te kunnen treden bij calamiteiten binnen zorginstellingen.

Verantwoordelijkheden

De kwaliteitswet zorginstellingen schrijft voor dat er verantwoorde zorg wordt aangeboden, ook in bijzondere omstandigheden zoals bij een calamiteit. Een passende invulling hiervoor is een organisatie waarbij iedereen weet hoe te handelen bij brand, ongevallen en calamiteiten. Uit de praktijk is gebleken dat een dergelijke inrichting effectief en efficiënt werkt.

 

Ook het personeel wat niet BHV-opgeleid is draagt een bepaalde verantwoordelijkheid voor veiligheid tijdens calamiteiten. Een goede voorlichting is daarom erg belangrijk. Nog beter is het wanneer al het personeel is opgeleid voor de basis-BHV.

Waarom?

Een bijkomend voordeel is dat goed opgeleid personeel de kennis niet alleen binnen de zorginstelling kan toepassen, maar ook daarbuiten. Zo krijgt het opleiden van BHV-personeel een maatschappelijke betekenis.

 

Het goed opleiden van personeel is dus zeer belangrijk voor een goed functionerende zorginstelling tijdens calamiteiten. Hierdoor wordt de veiligheid van cliënten, personeel en vrijwilligers gewaarborgd en wordt voldaan aan de twee belangrijkste factoren in de zorgsector: kwaliteit en veiligheid.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou