Alle BHV cursus

Personeelscoaching voor duurzame inzetbaarheid

Het feit dat gezonde werknemers productiever zijn en dat een organisatie met gezonde werknemers een lager ziekteverzuim heeft, is inmiddels alom bekend. Veel bedrijven dragen actief bij aan de gezondheid van hun medewerkers, door bijvoorbeeld deel te nemen aan diverse initiatieven die daarop gericht zijn. Zo verlaten werknemers steeds vaker tijdens de lunchpauze het kantoor voor een stevige wandeling en is de bruine boterham met kaas verruild voor een gezonde salade.

Het is natuurlijk belangrijk dat dit straks door alle werkgevers wordt aangemoedigd. Hoe zorg jij er als ondernemer voor dat er een bedrijfscultuur ontstaat waarin gezondheid een belangrijke rol speelt? Het goede voorbeeld geven is een begin. Het liefst hoop je natuurlijk dat je personeel daardoor enthousiast genoeg wordt om met je mee te doen.

Een gezondere werkvloer begint bij jou, de werkgever. Als jij daar geen aandacht aan besteedt, zal er niet gauw iets blijvend veranderen. Natuurlijk wil je dat het personeel productiever is en zie jij het ziekteverzuim graag omlaag gaan, maar merken je medewerkers ook wat het hen oplevert? Waarom zou jouw personeel de moeite nemen om gezondere keuzes te maken? Waarom zouden ze daar aandacht aan besteden, zelfs buiten werktijd? Het is natuurlijk de droom van iedere ondernemer dat werknemers gezondere keuzes maken omdat ze het hun werkgever zo gunnen dat het ziekteverzuim op de werkvloer daalt en de productiviteit stijgt. Toch bereik je dat het beste door ervoor te zorgen dat er ook voor hen zichtbare voordelen aan kleven.

Ziekteverzuim
Geen enkele werkgever wordt vrolijk van een ziekmelding. Het is vervelend voor het zieke personeelslid dat natuurlijk graag aan de slag gaat, maar ook je organisatie lijdt eronder. Zowel financieel als planmatig is een hoog ziekteverzuim erg vervelend. Het is dan ook zowel voor jou als voor je werknemer van belang dat dit verzuim zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Met name kort verzuim is goed te reduceren. Kort verzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door lichamelijke klachten en ziekten die makkelijk worden opgelopen wanneer er sprake is van een verzwakt immuunsysteem. Door je personeel een coachingstraject cadeau te doen dat gericht is op voeding, beweging en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, kun je het kort verzuim binnen je organisatie flink laten afnemen.

Productiviteit
Ook om de productiviteit optimaal te houden is ziektepreventie cruciaal: iemand die ziek thuis zit, heeft op dat moment niet de mogelijkheid om productief te zijn. Maar bij een verminderde productiviteit op de werkvloer is er vaak sprake van een tweeledig probleem: een gebrek aan zowel energie als concentratievermogen. Het voedingspatroon is van grote invloed op deze factoren. Een paar simpele aanpassingen aan het voedingspatroon kunnen al voor meer energie en focus zorgen. Werknemers die dankzij dit traject hierover de nodige inzichten verwerven, zijn gemotiveerd om deze aanpassingen door te voeren en dragen zo uit eigen beweging bij aan een snel stijgende productiviteit. Laten we wel wezen: wie wil nu niet vol energie en concentratie de werkdag beginnen én eindigen?

Mentaal
Bij ieder mens is de mentale gezondheid in meerdere of mindere mate afhankelijk van de fysieke gezondheid. Lichaam en geest zijn sterk met elkaar verbonden en kunnen elkaar enorm beïnvloeden. Als jouw personeelsleden fit zijn en lekker in hun vel zitten zijn ze ook actiever, meer gefocust, mentaal weerbaar en minder snel gestrest. Het risico op een burn-out of depressieve klachten neemt sterk af naarmate mensen fitter worden en zich vitaler voelen.

Persoonlijk
We vinden het belangrijk dat ons traject goed aansluit op de behoeften van jouw organisatie en werknemers. Daarom werken we niet met een standaardprotocol of rigide structuur. Al onze trajecten worden aan de hand van onderstaande factoren op maat opgezet:

  •  De wensen die jij als werkgever hebt
  •  De werkzaamheden binnen de organisatie
  •  De resultaten van de online vragenlijst
  •  De hulpvragen van je werknemers
  •  De uitdagingen waarmee de organisatie te maken heeft

Aan de hand van deze factoren wordt een programma opgezet waarbij rekening wordt gehouden met jouw organisatie. Daarom blijft de tijdinvestering beperkt tot 30 minuten per week.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw  bedrijforganistatie? Mail ons dan en wij zullen u doorverwijzen naar Fortido Resultcoaching. 

Bekijk brochure