Dat een Risico-inventarisatie en -Evaluatie zorgt voor een veiligere werkvloer is inmiddels bekend bij de meeste werkgevers. Een goede RI&E zorgt echter ook voor een succesvollere en duurzamere organisatie. Uit onderzoek blijkt dat geld besteed aan veiligheid op de lange termijn het dubbele oplevert. Het doorlopen van onderstaande tien stappen kan ondersteunen bij de totstandkoming van een RI&E.

 

1.   Bepaal de doelstellingen

 

Geen enkele organisatie is hetzelfde en meningen kunnen verschillen. Het is daarom lastig om op sectorniveau een algemene RI&E te maken. Het formuleren van organisatiespecifieke doelstellingen zorgt ervoor dat deze haalbaar en uitvoerbaar zijn.

 

2.   Kijk en leer van anderen

 

Veel brancheverenigingen hebben ervaring op het gebied van RI&E’s. Bij het opstellen kan het daarom helpen om bij dergelijke organisaties te informeren over het opstellen van een RI&E. Daarnaast kunnen opleidingsinstituten vaak advies geven over de RI&E. Ook bij ARBO centrum kun je hiervoor gerecht.

 

3.   Organiseer draagvlak en neem de tijd

 

Betrek alle betrokken partijen bij de totstandkoming van de RI&E. Hierdoor ontstaat er draagvlak voor de implementatie en wordt onvrede voorkomen. Het nadenken over het proces en hierbij een planning maken is van toegevoegde waarde.

 

4.   Sluit aan op de praktijk

 

De wetgeving is uiteraard de leidraad voor het opstellen van een RI&E. Toch is het verstandig de RI&E te baseren op de praktijk. Op deze manier is de RI&E goed toepasbaar op de praktijk. Gebruik ook voorbeelden, zodat werknemers de theorie goed kunnen relateren aan de praktijk.

 

5.   Hou het simpel en gebruiksvriendelijk

 

Zorg voor een duidelijk formulering van de teksten in een RI&E. Blijf zoveel mogelijk weg bij de wet- en regelgeving en zorg dat de inhoud praktijkgericht en begrijpelijk is. Het gebruik van illustraties maakt het lezen van de RI&E makkelijker voor gebruikers.

 

6.   Verbind de RI&E en de arbeidscatalogus

 

Waar de RI&E de risico’s in kaart brengt, zorgt de arbeidscatalogus voor antwoorden op deze risico’s. Het is daarom verstandig de RI&E te verbinden aan de arbeidscatalogus, zodat medewerkers de oplossingen voor het beperken van de risico’s makkelijk kunnen vinden.

 

7.   Investeer in een goed systeem en test met gebruikers

 

De RI&E en de arbeidscatalogus moeten makkelijk toegankelijk zijn voor medewerkers. Goede ICT-systemen kunnen hier aan bijdragen. Wanneer gebruikers niet goed door het systeem komen haken ze snel af. Het investeren in een goede ICT-deskundige voorkomt deze problemen. Kennis over het onderwerp ARBO en veiligheid is hierbij een grote pré.

 

8.   Help, ondersteun en motiveer gebruikers

 

Een document is mooi, maar zoals eerder genoemd gaat het uiteindelijk om de praktijk. ARBO is vaak een bijzaak, medewerkers zijn hier daarom vaak voorzichtig mee. Het inschakelen van een expert op het gebied van ARBO biedt hierbij uitkomst. Een expert helpt, ondersteunt en motiveert medewerkers om actief bezig te gaan met het arbobeleid.

 

9.   Maak de meerwaarde van ARBO duidelijk

 

Een actief arbobeleid is een investering in de mensen van een organisatie. Op de lange termijn wordt een goed arbobeleid altijd terugverdiend, de RI&E is hier onderdeel van. Attendeer het personeel daarom op de voordelen op het gebied van gezondheid, duurzame inzetbaarheid en vakmanschap.

 

10. Communiceer

 

Zoals eigenlijk voor alle bedrijfsprocessen geldt, is communicatie erg belangrijk. Hierbij werkt crossmediale communicatie het beste. Dit houdt in dat de communicatie op meerdere plekken, met meerdere middelen en op meerdere momenten plaatsvindt. Maak hier een actief plan in, zodat de communicatie consistent is. Op die manier verloopt de communicatie zo efficiënt mogelijk.

 

Bovenstaande richtlijnen zijn een goede basis voor het opstellen van een RI&E en het voeren van een actief beleid op dit gebied. Wil je naar aanleiding van deze blog meer weten over het opstellen van een RI&E of hulp daarbij? Neem dan contact met ons op, wij zijn tevens gespecialiseerd in het opstellen en implementeren van een RI&E.

 

Contactgegevens:

 

e-mail: info@arbocentrum.nl

 

telefoon: 088 123 0888

 

Bron: Steunpunt RI&E: Een succesvolle branche RI&E – 10 tips uit de praktijk.

Bericht delen:

Verder lezen?