Waar moet een BHV plan aan voldoen?

In geval van een noodsituatie of calamiteit moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed BHV-team. Een BHV-team dat goed is opgeleid en voorbereid. Een goed BHV plan is een draaiboek dat beschrijft hoe de organisatie van de BHV in het bedrijf is geregeld.

Voordat het BHV plan kan worden gemaakt wordt een risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E, uitgevoerd. 

Met de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie in kaart gebracht, zoals:

 • Fysieke belasting
 • Gevaarlijke stoffen
 • Schadelijk geluid
 • Machineveiligheid
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Werkplek inrichting

Wat moet er staan in een BHV plan?

In het BHV plan staat beschreven welke handelingen er nodig zijn bij de hierboven beschreven risico’s. Wat zijn de protocollen en wie heeft welke verantwoordelijkheden?

Het BHV-plan bevat de volgende onderdelen:

 • Instructies voor een ontruiming.
 • Belangrijke contactgegevens.
 • De taakbeschrijving. Wie doet wat. Wie heeft welke verantwoordelijkheid.
 • Gebouw en installatie beschrijving. Het is cruciaal dat iedereen weet hoe het gebouw in elkaar steekt. Waar bevinden zich de vluchtroutes. Waar hangen de blusapparaten. Welke technische ruimtes zijn er
 • Het ontruimingsplan. Er is een duidelijke taakbeschrijving.
 • Wat doet het bedrijf om de veiligheid te borgen? Het BHV plan is geen preventieplan, maar beschrijft wel de ambitie en visie van het bedrijf om te streven naar maximale veiligheid. Afspraken, doelen, materialen en voorzieningen die hierbij passen, worden in het BHV plan beschreven
 • Bij een bedrijfsongeval of calamiteit, moet vaak EHBO worden verleend. In dit gedeelte van het BHV plan wordt beschreven wie de BHV’ers zijn, hoe zij zijn opgeleid en wat hun functiebeschrijving is.
 • De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van branden en het uitvoeren van evacuaties.

Is een BHV plan verplicht?

Een BHV plan is in principe niet verplicht. Maar wie het bovenstaande leest, begrijpt direct waarom het wel zo belangrijk is. Zeker bij grotere organisaties is een BHV plan van essentieel belang. Vergeet niet: je moet altijd kunnen aantonen dat je BHV goed op orde hebt. Een plan kan daarin een belangrijke rol spelen.

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou