Is een BHV plan verplicht?

In de meeste gevallen is een BHV plan, ook wel noodplan of calamiteitenplan, niet wettelijk verplicht.  Er zijn uitzonderingen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor grote risico’s lopen, de zogenaamde BRZO-bedrijven zijn verplicht een BHV plan te hebben. Een incident met gevaarlijke stoffen kan een grote bedreiging vormen in en buiten het bedrijfsterrein.

In het verlengde van een risico-inventarisatie en evaluatie

Een BHV plan mag dan niet verplicht zijn voor veel bedrijven, een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E, is dat wel. Immers, werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een goede veiligheid voor alle werknemers.

Met de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie in kaart gebracht, zoals:

 • Fysieke belasting
 • Gevaarlijke stoffen
 • Schadelijk geluid
 • Machineveiligheid
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Werkplek inrichting

Een BHV plan ligt voor een groot deel in het verlengde hiervan.

Hoe ziet een BHV plan eruit?

In kleine organisaties en in organisaties met weinig risico’s is het vaak voldoende om goede afspraken te maken met eventueel een verslaglegging van oefeningen en trainingen. In grote organisaties ligt het een stuk ingewikkelder.  Daarom is een BHV plan voor organisaties met veel medewerkers absoluut aan te raden.

Wat staat er in een BHV plan?

In een BHV plan staat exact beschreven wat gedaan moet worden bij een ramp of een brandmelding.  Maar ook:

 • Belangrijke contactgegevens
 • De taakbeschrijving. Wie doet wat. Wie heeft welke verantwoordelijkheid
 • Gebouw- en installatiebeschrijving. Het is cruciaal dat iedereen weet hoe het gebouw in elkaar steekt. Waar bevinden zich de vluchtroutes. Waar hangen de blusapparaten. Welke technische ruimtes zijn er
 • Het ontruimingsplan. Er is een duidelijke taakbeschrijving.
 • Wat doet het bedrijf om de veiligheid te borgen? Het BHV plan is geen preventieplan, maar beschrijft wel de ambitie en visie van het bedrijf om te streven naar maximale veiligheid. Afspraken, doelen, materialen en voorzieningen die hierbij passen, worden in het BHV plan beschreven
 • Bij een bedrijfsongeval of calamiteit, moet vaak EHBO worden verleend. In dit gedeelte van het BHV plan wordt beschreven wie de BHV’ers zijn, hoe zij zijn opgeleid en wat hun functiebeschrijving is
 • De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van branden en het uitvoeren van evacuaties
Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.