Checklist beheerder brandmeldinstallatie

De taken van een beheerder brandmeldinstallatie zijn omvangrijk. Ze variëren van technische controles, kennis van computers, inzicht in risicovolle gebeurtenissen en vragen ook om een mate van talent in (schriftelijk) communiceren. In de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie leren we je op een heldere manier wat je taken zijn, hoe en wanneer die uitgevoerd moeten worden. Onze docenten zijn vakkundig en hebben al veel cursisten begeleid naar het felbegeerde BBMI certificaat. Wanneer je jouw certificaat eenmaal hebt, sta je er niet alleen voor. Je kunt te allen tijde gebruik maken van een checklist beheerder brandmeldinstallatie.

Wat is de checklist beheerder brandmeldinstallatie?

Na het behalen van je BBMI certificaat kun je altijd aan de hand van de checklist beheerder brandmeldinstallatie die je krijgt je taken uitvoeren. In het kort staat daar wat de taken zijn die je breed uitgemeten en behandeld in de cursus beheerder brandmeldinstallatie hebt geleerd. Zo sta je er nooit in je eentje voor en heb je de checklist waarop je kunt terugvallen.

 

Wat staat er zoal in de checklist beheerder brandmeldinstallatie?

 

In de checklist staat wat een beheerder brandmeldinstallatie moet doen per:

  • Maand; zoals het testen van de doormelding van brand- en storingsmeldingen
  • Vier en acht maanden; zoals controle of de alarmfunctie 100% functioneert
  • Jaarlijks; zoals evalueren logboek

In de checklist staan uiteraard meer taken. Wat er allemaal gedaan moet worden is ook afhankelijk van het soort brandmeldinstallatie en de grootte van het gebouw. Als het gaat om het beheren van een brandmeldinstallatie een groot winkelcentrum is dit anders dan wanneer je dit doet voor een kinderdagverblijf. Waar bij het ene het kan gaan om een uitgebreide installatie die geluid en lichtsignalen geeft als alarm en het automatisch openen en sluiten van (lift)deuren moet aansturen kan het bij een ander systeem gaan om slechts een centraal hoorbare sirene.

Volg je opleiding bij ons

ARBO centrum verzorgt de eendaagse opleiding van beheerder brandmeldinstallatie die je opleidt voor het BBMI certificaat. Praat eens met onze adviseurs om te kijken of deze opleiding iets voor jou of jouw werknemers is. Vrijblijvend een offerte aanvragen is altijd goed, meteen inschrijven is uiteraard ook mogelijk.

Cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou